Olağan Devre XXVIII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                              Bkz. Elç. İşl. 10, 36; 4,12; 10, 42                                   

¥   Allah’ın, İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek  ilettiği bildiri budur: * O Rab’dir ve başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.

¶ Allah tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atandı. * O Rab’dir ve başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.