Olağan Devre XXXI. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                               Bkz. 2. Tim. 2, 11-12; Sir. 1,23                                                   

¥    Şu güvenilir bir sözdür:”O’nunla birlikte öldüysek, O’nunla birlikte yaşayacağız.                   * Dayanırsak, O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.

¶  Sabırlı kişi zamanı gelinceye kadar dayanacaktır, Ama sonunda sevinci ortaya çıkacaktır.       * Dayanırsak, O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.