Olağan Devre XXXI. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                            Bkz. İbr. 10,38-39

¥ Doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım.”          * Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

¶ Kim iman etmezse, tuttuğu doğru yolda kalamaz.  * Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.