Olağan Devre XXXII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                       Bkz. Yud. 21; Ti. 2,12                               

¥ Allah’ın sevgisini muhafaza ederek *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.

¶  Bu lütuf, her  tür kötülüğü ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor, *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.