Olağan Devre XXXII. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                                       Bkz.  İbr.13, 21; 2. Mak.1, 4                                                   

¥  O’nun isteğini yerine getirebilmeniz için, Rab her türlü iyiliği size bağışlasın,* O’nu hoşnut edecek her konuda, İsa Mesih aracılığıyla sizleri yetkin kılsın.

¶ Buyrukları ve Yasası için yüreklerinizi açsın,* O’nu hoşnut edecek her konuda, İsa Mesih aracılığıyla sizleri yetkin kılsın.