Olağan Devre XXXIII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                         

¥    Göremediğin şeyleri temaşa etmeden önce  görmediklerine iman et. * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.

 ¶ Eğer yolunda iman seni teselli etmeseydi, göksel vatanda gördüklerinle mutlu olmayacaktın   * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.