Olağan Devre XXXIII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                 Bkz. Kol. 1, 24.29                                            

¥ Sizin için acı çektiğime seviniyorum.* Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

¶ O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.   * Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.