Olağan Devre XXXIV. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                           Yu. 15,1.5.9                                                           

¥ Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. *Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.

¶ Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim.  * Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.