Olağan Devre XXXIV. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                               Bkz. Fil. 3, 20.21; Kol. 3,4                            

¥   Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. * O  zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

¶  Mesih göründüğü zaman, biz de yücelmiş olarak görüneceğiz. * O  zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.