Olağan Devre XXXIV. Pazar

Cristo Pantocratore
Cristo Pantocratore

RESPONSORİUM                                               Va. 11, 15; Mez. 22 (21), 28-29                                                    

¥  Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in ve Mesihi’nin oldu. * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.

¶  Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab’bindir,

 Ulusları O yönetir.  * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.