Olağan X. Perşembe

RESPONSORİUM Bkz. Yşa 49,22.26; Yu.8,28                                                          

¥   Uluslara elimle işaret verdiğimde,  Sancağımı yükselttiğimde halklara,* bütün insanlar bilecek ki Seni kurtaran Rab benim.

¶  İnsan Oğlu yukarı yükseltildiğinde, bileceksiniz ki, ben O’yum. * bütün insanlar bilecek ki Seni kurtaran Rab benim.