Olağan Devre XX. Cuma

Heinrich Hofmann (1824 - 1911), Christ and the Rich Young Ruler.
Heinrich Hofmann (1824 – 1911), Christ and the Rich Young Ruler.

Matta 22, 34-40

“Öğretmenim, Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisidir?” İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Allah’ın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”