ORUÇ DEVRESİ 3. SALI

 
 İncil: Matta 18, 21-35
 Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab" dedi, "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?" İsa, "Yedi kez değil" dedi. "Yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki, Göklerin Egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer.
 Kral hesap görmeye başladığında kendisine, borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi.
 Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, 'Ne olur, sabret! Bütün borcumu ödeyeceğim' dedi.
 Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. "Ama köle çıkıp gitti, kendisine yüz dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, 'Borcunu öde' diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı, 'Ne olur, sabret! Borcumu ödeyeceğim' diye yalvardı.
 Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı.
 Öteki köleler, olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. "Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. 'Ey kötü köle!' dedi.
 'Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım.
 Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?'
 Bu öfkeyle efendisi, bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti.
 "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır." 
 
 ORUÇ DEVRESİ SALI, ÜÇÜNCÜ HAFTA
  
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı
 ¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti.
 Ya da:
 Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin.
  
 Davet Mezmuru: 
 Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet
  
 "Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13)
  
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 O’na sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
 Yerin derinlikleri O’nun elindedir. *
 Dağların dorukları da O’nun. 
  
 Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, *
 Karaya da O’nun elleri biçim verdi.   
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü O Tanrımız’dır, †
 Bizse O’nun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde,
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler.   
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim, 
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 -Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.   
  
 Davet nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti.
 Ya da:
 Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin.
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey  Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Paskalya neşesine
 Oruçlu yaşayarak,
 Tertemiz kalbimizle
 Mesih’i izleyelim.
 Peygamberler gördüler
 Kırk günün gizemini;
 Rab İsa onu çölde
 Hayatıyla kutsadı.
 Soframız sade olsun,
 Aklımız ve kalbimiz
 Tanrı’nın sözlerini
 Hoşça kabullensinler.
 İmanla direnelim
 Kötü denemelerde 
 Cömertçe savaşarak
 Şana dek ulaşırız.
 Her şeye kadir Peder,
 Ve kurtarıcı İsa
 Kutsal Ruh’la birlikte
 Övülsün sonsuza dek. Âmin.
  
 1. Nak  Tanrı kalksın ve düşmanları önünden kaçsın. 
  
 MEZMUR 68 (67)   
 Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı, İnsanlara armağanlar verdi. İnen de O'dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da O'dur. (Ef. 4, 8.10)
 I (2-11)
  
 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, *
 Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!
 Dağıtsın onları dağılan duman gibi; *
 Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi
  
 Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde! *
 Ancak doğrular sevinsin,
 Bayram etsinler Tanrı’nın önünde, *
 Neşeyle coşsunlar.
  
 Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, †
 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; *
 O’nun adı Rabdir, bayram edin önünde!
  
 Kutsal konutundaki Tanrı, *
 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.-
 Tanrı kimsesizlere ev verir, *
 Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,
  
 Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur. †
 Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, *
 Çölde yürüdüğünde, Yer sarsıldı,
  
 Göklerden yağmur boşandı Tanrı’nın önünde, †
 Sina Dağı sarsıldı *
 Tanrı’nın, İsrail’in Tanrısı’nın önünde, 
  
 Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, *
 Canlandırdın yorgun düşen yurdunu. 
 Halkın oraya yerleşti, *
 İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.
  
 1. Nak. Tanrı kalksın ve düşmanları önünden kaçsın. 
 2. Nak. Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır; O bizi ölümden kurtarır. 
  
 II (12-24)
  
 Rab buyruk verdi, *
 Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:
 “Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! *
 Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.
 
 
 Ağılların arasında uyurken, †
 Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı *
 Bir güvercine benzersiniz.”
  
 Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, *
 Sanki Salmon Dağı’na kar yağıyordu.
 Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! *
 Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!
  
 Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz †
 Tanrı’nın yerleşmek için seçtiği dağa? *
 Evet, Rab orada sonsuza dek oturacaktır.
  
 Tanrı’nın savaş aRabaları sayısızdır, *
 Rab kutsallık içinde Sina’dan geldi.
  
 Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın,  †
 İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, *
 Oraya yerleşmek için, ya Rab Tanrı.
  
 Her gün yükümüzü taşıyan Rab’be, *
 Bizi kurtaran Tanrı’ya övgüler olsun.
 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır, *
 Ölümden kurtarış yalnız Egemen Rab’be özgüdür.
  
 Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, *
 Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.
 Rab, “Onları Başan’dan, *
 Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der,
  
 “Öyle ki, ayaklarını *
 düşmanlarının kanına batırasın, 
 Köpeklerinin dili de *
 onlardan payını alsın.”
  
 2. Nak. Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır; O bizi ölümden kurtarır. 
 3. Nak.  Ey yeryüzünün ulusları, Rab’bi övün, Tanrımız’ın önünde ilahi okuyun. 
  
  
 III
  
 Ey Tanrı, senin zafer alayını, †
 Tanrım’ın, Kralım’ın kutsal yere *
 törenle gelişini gördüler:
  
 Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, *
 Ortada tef çalan genç kızlar.
  
 “Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, †
 Toplantılarınızda Tanrı’ya, *
 Rab’be övgüler sunun!”
  
 Önde en küçük oymak Benyamin, †
 Kalabalık halinde Yahuda önderleri, *
 Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!
  
 Ey Tanrı, Yeruşalim’deki tapınağından göster gücünü, †
 Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. *
 Krallar sana armağanlar sunacak.
  
 Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, *
 Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü,
 Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, *
 Dağıt savaştan zevk alan halkları!
  
 Mısır’dan elçiler gelecek, *
 Kuşlular ellerini Tanrı’ya doğru kaldırıverecek.
  
 Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı’ya ezgiler söyleyin, †
 İlahilerle övün Rab’bi, *
 Göklere, kadim göklere binmiş olanı. 
  
 İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor! *
 Tanrı’nın gücünü tanıyın;
 O’nun yüceliği İsrail’in üzerinde, *
 Gücü göklerdedir.
  
 Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! †
 İsrail’in Tanrısı’na, *
 Halkına güç, kudret veren Tanrı’ya övgüler olsun!               
                                                
 3. Nak.  Ey yeryüzünün ulusları, Rab’bi övün, Tanrımız’ın önünde ilahi okuyun. 
  
 ¥ İşte lütuf zamanı,
 ¶ işte, kurtuluş günleri.
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Mısır’dan Çıkış Kitabı’ndan                                                                         32, 1-20                                                                     
  
 Altından buzağı
 Halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görün-ce, Harun'un çevresine toplandı. Ona, «Kalk, bize öncülük edecek bir ilah yap» dediler, «Bizi Mısır'dan çıkaran adama, Musa'ya ne oldu bilmiyoruz!»
 Harun, «Karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin» dedi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun'a getirdi. Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, «Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur!» dedi. Harun bunu görünce, buzağının önünde bir sunak yaptı ve «Yarın Rab'bin onuruna bayram olacak» diye ilan etti. Ertesi gün halk erkenden kalkıp yakmalık sunular sundu, esenlik sunuları getirdi. Yiyip içmeye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi. 
 Rab Musa'ya, «Aşağı in» dedi, «Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Buyurduğum yoldan hemen saptılar. Kendilerine dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar, kurban kestiler. 'Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur!' dediler.»
 Rab Musa'ya, «Bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum» dedi, «Şimdi bana engel olma, bırak öfkem alevlensin, onları yok edeyim. Sonra seni büyük bir ulus yapacağım.»
 Musa Tanrısı Rab'be yalvardı: «Ya Rab, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Onları Mısır'dan büyük kudretinle, güçlü elinle çıkardın.
 Neden Mısırlılar, 'Tanrı kötü amaçla, dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onları Mısır'dan çıkardı' desinler? Öfkelenme, vazgeç halkına yapacağın kötülükten. Kulların İbrahim'i, İshak'ı, İsrail'i anımsa. Onlara kendi üzerine ant içtin, 'soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğim bu ülkenin tümünü soyunuza vereceğim. Sonsuza dek onlara miras olacak' dedin.» Böylece Rab halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. 
 Musa döndü, elinde antlaşma koşulları yazılı iki taş levhayla dağdan indi. Levhaların ön ve arka iki yüzü de yazılıydı. Onları Tanrı yapmıştı, üzerlerindeki oyma yazılar O'nun yazısıydı.
 Yeşu, bağrışan halkın sesini duyunca, Musa'ya, «Ordugâhtan savaş sesi geliyor!» dedi. Musa şöyle yanıtladı: «Ne yenenlerin,  Ne de yenilenlerin sesidir bu; Ezgiler duyuyorum ben.»
 Musa ordugâha yaklaşınca, buzağıyı ve oynayan in-sanları gördü; çok öfkelendi. Elindeki taş levhaları fırlatıp dağın eteğinde parçaladı. Yaptıkları buzağıyı alıp yaktı, toz haline gelinceye dek ezdi, sonra suya serperek İsrailliler'e içirdi.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                   Mez 106, 20. 21; Rom. 1, 21. 23                                       ¥   Tanrı'nın yüceliğini, ot yiyen öküz putuna değiştirdiler * Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı, Mısır'da yaptığı büyük işleri.
 ¶  Tanrı'yı bildikleri halde ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler.
 * Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı, Mısır'da yaptığı büyük işleri. 
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
 Petrus Krisologus, Vaazlardan, Disc. 43, PL 52, 320 – 322)
  
 Dua'nın istediğini oruç elde eder
 Ey kardeşlerim, inancı sağlam tutan, ibadeti sürdüren, iffeti koruyan şeyler üçtür: dua, oruç, merhamet. Dua'nın istediğini oruç elde eder, merhamet kabullenir. Bu üç şey, dua, oruç merhamet, tek bir şeydir ve yaşamı birbirlerinden alırlar.
 Oruç duanın ruhudur ve merhamet orucun yaşamı. Kimse onları ayırmasın, çünkü ayrı kalmayı başaramıyorlar. Üçüne bir arada değil de salt birine sahip olan hiç bir şeye sahip değildir. Bu yüzden dua eden oruç tutsun. Oruç tutan merhametli olsun. Talebinin karşılığını almak isteyen, ona iletilen taleplere karşılık versin. Tanrı'nın kalbini kendi için açık görmek iste-yen, kalbini ona yalvarana kapatmasın.
 Oruç tutan, başkalarının gıdasız kalmasının anlamını iyice anlasın. Tanrı'nın orucunu hoş görmesini istiyorsa, aç olanlara kulak versin. Merhameti umut eden, merhametli olsun. Af dileyen, affetsin. Bir armağını bekleyen, elini başkalarına açık tutsun. Kendi için istediğini, başkalarına esirgeyen kötü bir isteyendir.
 Ey insan, merhametin ölçüsünü kendinde bul. Sana karşı gösterilmesini istediğin merhametin şeklini başkalarına da uygula. Kendin için istediğin merhametin büyüklüğünü başkalarına da tanı. Kendin için arzu ettiğin o tez merhameti, başkalarına da sun.
 Bu yüzden dua, oruç, merhamet bizler için, Tanrı nez-dinde tek bir arabulucu güç olsunlar; bizler için üç şekilli tek bir savunma, tek bir dua olsunlar.
 Hor görmekle kaybettiklerimizi oruçla fethedelim. Oruç ile ruhlarımızı kurban edelim. Çünkü Tanrı'ya sunabileceğimiz daha hoş bir şey yoktur. "Tanrı'yı hoşnut eden kurban, kırgın bir ruhtur. Tanrım sen kırılmış ve ezilmiş bir kalbi hor görmezsin" (Mez. 50, 19) diyen Peygamberin kanıtladığı gibi.
 Ey insan, ruhunu Tanrı'ya sun. Orucun kurbanını da sun ki kutsal ekmek arı olsun, kutsal kurban, sana kalan ve Tanrı'ya bunu vermeyen affedilmeyecektir. Çünkü sunulacak, kendiliğinden yoksun olamaz. Oysa tüm bunların kabul edilebilmeleri için merhameti de katmalı. Merhametle sulandırılmazsa, oruç tomurcuk açmaz. Merhamet kurursa, oruç da kurur. Toprak için yağmur ne ise oruç için merhamet aynı şeydir. Her ne kadar kalbi yumuşatırsa, vücudu arıtırsa, günahları sökerse, erdemleri ekerse de oruç tu-tan, nehirler dolusu merhamet akıtmazsa, meyvelerini toplayamaz.
 Ey oruç tutan sen, merhametle oruç tutarsan arazinin de oruç tutacağını bil. Merhametle verdiklerin bol şe-kilde tahıl ambarına geri dönecektir. Bu yüzden ey insan, kendine saklamakla zarara uğramaman için, başkalarına da ikram et ki toplayabilesin. Fakir olana vermekle kendine ver. Çünkü başkasına miras olarak bıraktığını sahiplenemeyeceksin..
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                  Bkz. Tb. 12, 8. 9
 ¥   Dua edip oruç tutmak ve sadaka verip doğru olanı yapmak varlıklı olup günah işlemekten daha iyidir. Altın biriktirmektense sadaka vermek daha iyidir.  * Sadaka insanı ölümden kurtarır ve her türlü günahtan temizler. 
 .
 ¶ Sadaka verenlerin günleri boş geçmemiştir. * Sadaka insanı ölümden kurtarır ve her türlü günahtan temizler.
  
 İncil: Matta 18, 21-35
 Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab" dedi, "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?" İsa, "Yedi kez değil" dedi. "Yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki, Göklerin Egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer.
 Kral hesap görmeye başladığında kendisine, borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi.
 Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, 'Ne olur, sabret! Bütün borcumu ödeyeceğim' dedi.
 Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. "Ama köle çıkıp gitti, kendisine yüz dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, 'Borcunu öde' diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı, 'Ne olur, sabret! Borcumu ödeyeceğim' diye yalvardı.
 Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı.
 Öteki köleler, olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. "Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. 'Ey kötü köle!' dedi.
 'Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım.
 Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?'
 Bu öfkeyle efendisi, bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti.
 "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır."
  
 DUA 
 Ey ebedi ve her şeye kadir Tanrı, yerin ve göğün efendisi, halkının dualarını merhametinle dinle ve bu günümüze esenlik bağışla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.    
ORUÇ DEVRESİ 3. HAFTA SALI
 Sabah Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey  Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Toplulukla beraber,
 Ruh’un derinliğinde 
 Toplanıp yalvaralım,
 Rab’bin merhametine.
      Yargının hiddetinden,
      Ey Peder bizi koru,
      Evlatlarından silme
      Şanının görkemini.
 Ruh’unun üflemesi
 Varlığı bize verdi, ¬
 Bağınız ve halkınız
 Elinin eseriyiz.
      Suçlarımızı affet,
      Yaralarımıza bak,
      Lütfun götürsün bizi,
      Paskalya zaferine.
 Peder’e övgü ve şan,
 Oğla ve Kutsal Ruh’a,
 Ezelde olduğu gibi,
 Ebede kadar olsun. Âmin.
  
  
  
 1. Nak. Ya Rab bizimle merhametli oldun: Halkının kötülüğünü affettin.
  
  
 MEZMUR 85 (84)  
 Mesih İsa bizim için bilgelik, adalet ve kurtuluş oldu. (1. Ko. 1,3)
 Ya Rab, ülkenden hoşnut kaldın, *
 Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun.
 Halkının suçlarını bağışladın, *
 Bütün günahlarını yok saydın.
  
 Bütün gazabını bir yana koydun, *
 Kızgın öfkenden vazgeçtin.
 Ey bizi kurtaran Tanrı,  *
 bizi eski halimize getir,
  
 Bize karşı öfkeni dindir! †
 Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize? *
 Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni?
  
 Halkın sende sevinç bulsun diye *
 Bize yeniden yaşam vermeyecek misin?
 Ya Rab, sevgini göster bize, *
 Kurtarışını bağışla!
  
 Kulak vereceğim Rab Tanrı’nın ne diyeceğine; †
 Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek, *
 Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.
  
 Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir, *
 Görkemi ülkemizde yaşasın diye.
 Sevgiyle sadakat buluşacak, *
 Doğrulukla esenlik öpüşecek.
  
 Sadakat yerden bitecek, *
 Doğruluk gökten bakacak.
 Ve Rab iyi olan neyse, onu verecek, *
 Toprağımızdan ürün fışkıracak.
  
 Doğruluk önüsıra yürüyecek, *
 Adımları için yol yapacak.
  
 1. Nak. Ya Rab bizimle merhametli oldun: Halkının kötülüğünü affettin.
  
 2. Nak. Canım geceleri sana susuyor ve ruhum sabah, gelişini bekliyor. 
  
 EZGİ  Yeşaya 26,1-4,7-9, 12 
 Güçlü bir kentimiz var. † 
 Çünkü Tanrı’nın kurtarışı *
 Kente sur ve duvar gibidir. 
  
 Açın kentin kapılarını, *
 Sadık kalan doğru ulus içeri girsin.
  
 Sana güvendiği için †
 Düşüncelerinde sarsılmaz olanı *
 Tam bir esenlik içinde korursun.
  
 Rab’be sonsuza dek güvenin, †
 Çünkü Rab, evet Rab *
 sonsuza dek kalıcı kayadır.
  
 Doğru adamın yolu düzdür, †
 Ey Dürüst Olan, *
 doğru adamın yolunu sen düzlersin.
  
 Evet, ya Rab, ilkelerinin çizdiği yolda *
 sana umut bağladık,
 Adın ve ünündür yüreğimizin dileği, *
 Geceleri canım sana susar,
  
 Evet, içimde ruhum seni özler; †
 Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça, *
 Orada oturanlar doğruluğu öğrenir. 
 Ya Rab, bizi esenliğe çıkaracak sensin, *
 Çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır.
  
 2. Nak. Canım geceleri sana susuyor ve ruhum sabah, gelişi-ni bekliyor. 
  
 3. Nak. Ya Rab, yüzünü üzerimize parlat.
  
 MEZMUR 67 (66)             
 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, *
 Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.-
 Öyle ki, yeryüzünde yolun, *
 Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.
  
 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, *
 Bütün halklar sana şükretsin!-
 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, *
 Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,
  
 Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. *
 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,
 Bütün halklar sana şükretsin! *
 Toprak ürününü verdi,
  
 Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun. †
 Tanrı bize bolluk versin, *
 Dünyanın dört bucağındakiler O’ndan korksun!
  
 3. Nak. Ya Rab, yüzünü üzerimize parlat.
  
 KISA OKUMA                                                                                                     Yoel 2, 12-13
 Rab diyor ki, "Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Çünkü Rab lütfeder, acır, tez öfkelenmez, sevgisi engindir, cezalandırmaktan vazgeçer.         
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Beni bütün suçlarımdan yıka, * merhametinde.
 Beni bütün suçlarımdan yıka, merhametinde.
 ¶  Ya Rab, günahımı sil. * Merhametinde
  Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
 Beni bütün suçlarımdan yıka, merhametinde.
  
 Benediktus
 Yedi kere değil, yetmiş kere yedi defa kardeşinizi bağışlayacaksınız. Rab diyor. 
  
 BENEDICTUS      Luka 1,68-79      
         Mesih Ve O’nun Habercisi
 İsrail’in Tanrısı  Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
  
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
  
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
  önünden gidecek .
 Ve O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 kurtulacaklarını bildireceksin.
  
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 merhamet doludur. 
 O’nun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
  
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 yaşayanlara ışık saçmak 
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.                      
  
 ¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin. 
  
 Benediktus
 Yedi kere değil, yetmiş kere yedi defa kardeşinizi bağışlayacaksınız. Rab diyor.
  
 YAKARMALAR
 Gökten inen ekmek gibi bize verilmiş olan Mesih İsa’ya hamdedelim ve ona hep birlikte dualarımızı yöneltelim: Mesih İsa, diri ekmek, ölümsüzlük ilacı olan sen, ruhumuzu güçlendir. 
  
 Ya Rab, efkaristya ziyafetine büyük imanla katılmamızı sağla, 
 -  böylece Paskalya gizemlerine bollukla sahip olalım. 
 Sözünü özgür ve ateşli bir kalple kabul etmemizi sağla,
 - böylelikle sebat ederek meyvelerini taşıyalım.
 Doğru ve kardeşlikle dolu bir dünya kurmak için birlikte çalışmamızı sağla, 
 -  böylece tüm insanlar kilisenin müjdesini sevinçle kabul edebilsinler.
 Ey Rab, günah işledik, gerçekten günah işledik, 
 -  sonsuz merhametinle suçlarımızı yıka.
  
 Göklerdeki Pederimiz,
 adın yüceltilsin,
 hükümdarlığın gelsin,
 göklerde olduğu gibi
 yeryüzünde de senin isteğin olsun.
 Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 
 bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
 sen de bağışla suçlarımızı,
 bizi günah işlemekten koru 
 ve kötülükten kurtar.
  
  
 DUA
 Sadık olan Tanrım, bizden lütfunu esirgeme: senin hizmetinde bulunmak için, kendimizi vakfetmemizi sağla ve her zaman bize destek ol. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 
ORUÇ DEVRESİ 3. HAFTA SALI
  
 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey  Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 İLAHİ
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Öğlen (Hora Sesta)
  
 İLAHİ
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde;
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı;
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 MEZMUR 119, 97-104 (118)  XIII (Mem) 
 Ne kadar severim yasanı! *
 Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.
 Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, *
 Çünkü her zaman aklımdadır onlar.
  
 Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım. *
 Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.
 Yaşlılardan daha bilgeyim, *
 Çünkü senin koşullarına uyuyorum.
  
 Sakınırım her kötü yoldan, *
 Senin sözünü tutmak için.
 Ayrılmam hükümlerinden, *
 Çünkü bana sen öğrettin.
  
 Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, *
 Baldan tatlı geliyor ağzıma!
 Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, *
 Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.
  
  
 MEZMUR (74) (73) 
 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. (Mt. 10, 28)
 I (1-12)
  
 Ey Tanrı, neden bizi sonsuza dek reddettin? *
 Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte?
  
 Anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu, †
 Kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı *
 Ve üzerine konut kurduğun Siyon Dağı’nı.
  
 Yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru, *
 Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı.
 Düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi, *
 Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti.
  
 Gür bir ormana *
 Baltayla dalar gibiydiler.
 Baltayla, balyozla kırdılar, *
 Bütün oymaları.
  
 Ateşe verdiler tapınağını, †
 Yerle bir edip kutsallığını bozdular *
 Adının yaşadığı konutun. 
  
 İçlerinden, “Hepsini ezelim!” dediler. †
 Ülkede Tanrı’yla buluşma yerlerinin  *
 tümünü yaktılar. 
  
 Artık kutsal simgelerimizi görmüyoruz, *
 Peygamberler de yok oldu, 
  
 İçimizden kimse bilmiyor ne zamana dek... †
 Ey Tanrı, ne zamana dek düşman sana sövecek, *
 Hasmın senin adını hor görecek? 
  
 Niçin geri çekiyorsun elini? *
 Çıkar sağ elini bağrından, yok et onları!
 Ama geçmişten bu yana kralım sensin, ey Tanrı, *
 Yeryüzünde kurtuluş sağladın.
  
  
 II (13-23)
  
 Gücünle denizi yardın, *
 Canavarların kafasını sularda parçaladın.
 Livyatan’ın başlarını ezdin, *
 Çölde yaşayanlara onu yem ettin.
  
 Kaynaklar, dereler fışkırttın, *
 Sürekli akan ırmakları kuruttun.
 Gün senindir, gece de senin, *
 Ay ve güneşi sen yerleştirdin,
  
 Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın, *
 Yazı da kışı da yaratan sensin.
 Anımsa, ya Rab, düşmanın sana nasıl sövdüğünü, *
 Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü.
  
 Canavara teslim etme kumrunun canını, *
 Asla unutma düşkün kullarının yaşamını.
  
 Yaptığın antlaşmayı gözönüne al, †
 Çünkü ülkenin her karanlık köşesi *
 Zorbaların inleriyle dolmuş.
  
 Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin, *
 Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin.
  
 Kalk, ey Tanrı, davanı savun! †
 Anımsa akılsızların gün boyu *
 sana nasıl sövdüğünü!
  
 Unutma hasımlarının yaygarasını, †
 Sana başkaldıranların *
 durmadan yükselen patırtısını!
  
 3. Nak. Kalk, ya Rab, davanı savun!         
  
 Öğleden Önce
  
 Nak. İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.
 KISA OKUMA     Yoel 2, 17
 Kâhinler, Rab'bin hizmetkârları, tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp, 'Ya Rab, halkını esirge diye yalvarsınlar. 'Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme, uluslar onunla alay etmesin. Halklar arasında neden, onların Tanrı’sı nerede? densin?"
 ¥ Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat.
 ¶  Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
  
 Öğle
 Nak. Ben diri olan Tanrı’yım, Rab diyor: Günahkarın ölümünü değil, tövbe etmesini ve yaşamasını isterim.
 KISA OKUMA     Yeremya 3, 25 b
 Çünkü biz de atalarımız da gençliğimizden bu yana Tanrımız Rab'be karşı günah işledik, Tanrı’mız Rab'-bin sesine kulak asmadık.
  
 ¥ Bakma günahlarıma.
 ¶  Sil bütün suçlarımı.
  
 Öğleden Sonra
 Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Tanrı’nın adaletidir.
  
 KISA OKUMA     Yeşaya 58, 1-2)
 "Avaz avaz bağırın, çekinmeyin, sesinizi boru sesi gibi yükseltin; halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin. Bana her gün danışıyor, yollarımı öğ-renmekten zevk duyuyorlarmış! Doğru davranan, Tanrısı'nın buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi... Benden adil yargılar diliyor, bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış.
  
 ¥  Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur.
 ¶  Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı..
  
 DUA
 Sadık olan Tanrım, bizden lütfunu esirgeme: senin hizmetinde bulunmak için, kendimizi vakfetmemizi sağla ve her zaman bize destek ol. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin.
  
   
ORUÇ DEVRESİ 3. HAFTA SALI
 

 Akşam Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey  Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 İLAHİ 
 Ey merhametli Tanrı,
 Bu tövbe devresinde
 Halkının duasını
 Kabul et şefkat ile.
 Kalplerin sırlarını
 Gerçekte tanıyan sen,
 Tüm tövbe edenlere 
 Af sevincini sağla.
 Büyüktür günahımız,  
 Ama sonsuzdur sevgin;
 Adının şerefine  
 Suçlarımızı affet. 
 Yüzünün ışığıyla  
 Aydınlat yolumuzu, 
 Yönetsin elin bizi   
 Paskalya neşesine.    
 Sevdiğin Oğlun ile  
 Kutsal Ruh’la birlikte   
 Asırlarca hükmeden,  
 Ey Peder, bizi dinle. Âmin.
  
 1.Nak.   Rab, halkını şimdi ve ebediyen, kuvvetle kuşat.
  
 MEZMUR 125 (124)
 Rab’be güvenenler Siyon Dağı’na benzer, *
 Sarsılmaz, sonsuza dek durur. 
  
 Dağlar Yeruşalim’i nasıl kuşatmışsa, †
 Rab de halkını öyle kuşatmıştır, *
 Şimdiden sonsuza dek.
  
 Kalmayacak kötülerin asası, †
 Doğruların payına düşen toprakta, *
 Yoksa doğrular haksızlığa el uzatabilir.
  
 İyilik et, ya Rab, *
 İyilere, yüreği temiz olanlara.
  
 Ama kendi halkından eğri yollara sapanları, †
 Rab kötü uluslarla birlikte kovacak. *
 İsrail’e esenlik olsun!
  
 1.Nak.   Rab, halkını şimdi ve ebediyen, kuvvetle kuşat.
 2. Nak. Tanrı’nın Egemenliği’ni yüreğinde ve yaşamında bir çocuk gibi kabul etmeyen,   göklerin egemenliğe asla giremez.
  
 MEZMUR 131 (130)                                        
 Ya Rab, yüreğimde gurur yok, *
 Gözüm yükseklerde değil. 
  
 Büyük işlerle,  †
 Kendimi aşan *
 harika işlerle uğraşmıyorum.
  
 Tersine, ana kucağında †
 sütten kesilmiş çocuk gibi, *
 Kendimi yatıştırıp huzur buldum, 
  
 Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. †
 Ey İsrail, Rab’be umut bağla  *
 Şimdiden sonsuza dek!
  
 2. Nak. Tanrı’nın Egemenliği’ni yüreğinde ve yaşamında bir çocuk gibi kabul etmeyen,   göklerin egemenliğe asla giremez.
  
 3. Nak.  Ya Rab, sen bizi, Tanrımız’ın hizmetinde kâhinler yaptın ve bir krallık haline getirdin.
  
 EZGİ Vahiy 4, 11; 5, 9,10,12  
 Rab’bimiz ve Tanrımız! *
 Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
 Çünkü her şeyi sen yarattın; *
 Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.
  
 Tomarı almaya, *
 Mühürlerini açmaya layıksın!
 Çünkü boğazlandın *
 Ve kanınla her oymaktan, her dilden,
  
 Her halktan, her ulustan *
 İnsanları Tanrı’ya satın aldın.
  
 Onları Tanrımız’ın hizmetinde †
 Bir krallık haline getirdin, *
 Kahinler yaptın.
  
 Dünya üzerinde *
 egemenlik sürecekler.
 Boğazlanmış Kuzu *
 Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,
  
 Saygıyı, yüceliği, övgüyü *
 Almaya layıktır.
  
 3. Nak.  Ya Rab, sen bizi, Tanrımız’ın hizmetinde kâhinler yaptın ve bir krallık haline getirdin.    
  
 KISA OKUMA     Yakup 2, 14. 17. 18b 
 Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥  Rab, Rab diyenler değildir, * Göklerin Egemenliğine girecek olanlar.
 Rab, Rab diyenler değildir, Göklerin Egemenliğine girecek olanlar.
 ¶ Pederim’im isteğini yerine getirenlerdir. * Göklerin Egemenliğine girecek olanlar.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
 Rab, Rab diyenler değildir, Göklerin Egemenliğine girecek olanlar.
  
 Magnifikat 
 Siz hepiniz kardeşinizi gönülde bağışlamazsanız, göksel Babam da sizlere öyle davranacaktır.
  
 MAGNIFICAT  Luka 1,46-55
  
 Canım Rab’bi yüceltir. 
  
 Ruhum Tanrı’da sevinir. 
 Canım Rab’bi yüceltir; *
 Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.
  
 Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. *
 İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.
  
 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. *
 O’nun adı kutsaldır.
  
 Kuşaktan kuşağa*
 kendisinden korkanlara merhamet eder. 
  
 Bileğiyle büyük işler yaptı; †
 Gururluları yüreklerindeki kuruntularla *
 darmadağın etti.
  
 Hükümdarları tahtlarından indirdi, *
 Sıradan insanları yükseltti.
  
 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, *
 Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
  
 Atalarımıza söz verdiği gibi, *
 İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
  
 Merhamet etmeyi unutmayarak *
 Kulu İsrail’in yardımına yetişti.
  
 ¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin
  
 Magnifikat 
 Siz hepiniz kardeşinizi gönülde bağışlamazsanız, göksel Babam da sizlere öyle davranacaktır.
  
 YAKARMALAR
 Denenmelerde düşmemek için dua etmemizi ve uya-nık kalmamızı bize söyleyen Kurtarıcımız’ın uyarılarını ve sözlerini hatırlayarak istekle onun adına yalvaralım:
  Ey Rab, sefaletimize bak ve bize merhamet et. 
 Senin adına birleşmiş inananların arasında mevcut olacağına söz veren  Mesih İsa,  
 -  seninle ve Kutsal Ruhun’un birliğinde Peder’e dua etme lütfunu bağışla. 
 Gelinin olan Kilisen’in yüzünü her lekeden arıt,   
 - ruhunun gücüyle her zaman ümit içinde yürümesini sağla.
 İnsanı seven sen, bize verdiğin emrine göre kardeşlerimize yardım etmeye bizi hazır kıl,   
 -  böylece her insanda kurtuluş ışığın daha canlı parlasın.
 Barış Kralı, barışının tüm dünyaya hükmetmesini, 
 -  ve tüm insanlığın mevcudyetinin neşesini tadabilmesini sağla.
 Tüm ölenlere mutlu ebediyet kapılarını aç, 
 -  hükümdarlığın ölümsüz şanında bizim için de yer hazırla.
  
 Göklerdeki Pederimiz,
 adın yüceltilsin,
 hükümdarlığın gelsin,
 göklerde olduğu gibi
 yeryüzünde de senin iseğin olsun.
 Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 
 bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
 sen de bağışla suçlarımızı,
 bizi günah işlemekten koru 
 ve kötülükten kurtar.
  
 DUA
 Sadık olan Tanrım, bizden lütfunu esirgeme: senin hizmetinde bulunmak için, kendimizi vakfetmemizi sağla ve her zaman bize destek ol. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin.