ORUÇ DEVRESİ 4. PAZARTESİ

 
 
 İncil: Yuhanna 4, 43-54
 Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi, bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler O'nu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda O'nun Yeruşalim'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine, suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana Köyü'ne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefarnahum'da hastaydı. Adam, İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti, evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için O'na yalvardı. İsa adama, "Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz" dedi. Saray memuru İsa'ya, "Efendim, çocuğum ölmeden yetiş!" dedi. İsa, "Git, oğlun yaşayacak" dedi. Adam, İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara, oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. "Dün öğle üstü saat birde ateşi düştü" dediler. Baba bunun, İsa'nın, "Oğlun yaşayacak" dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa, bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleştirdi. 
 
  _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı
 ¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun.
 Davet nak.: Rabde sevinelim coşalım, ezgilerle O’nu yüceltelim.   
  
 Davet nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti.
 Ya da:
 Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin.
 Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet
  
 "Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13)
  
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 O’na sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
 Yerin derinlikleri O’nun elindedir. *
 Dağların dorukları da O’nun. 
  
 Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, *
 Karaya da O’nun elleri biçim verdi.   
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü O Tanrımız’dır, †
 Bizse O’nun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde,
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler.   
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim, 
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 -Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.   
  
 Davet nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti.
 Ya da:
 Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin.
             
 _______________ 
 
  Okumalar Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Paskalya neşesine
 Oruçlu yaşayarak,
 Tertemiz kalbimizle
 Mesih’i izleyelim.
 Peygamberler gördüler
 Kırk günün gizemini;
 Rab İsa onu çölde
 Hayatıyla kutsadı.
 Soframız sade olsun,
 Aklımız ve kalbimiz
 Tanrı’nın sözlerini
 Hoşça kabullensinler.
 İmanla direnelim
 Kötü denemelerde 
 Cömertçe savaşarak
 Şana dek ulaşırız.
 Her şeye kadir Peder,
 Ve kurtarıcı İsa
 Kutsal Ruh’la birlikte
 Övülsün sonsuza dek. Âmin.
  
 1. Nak. Ya Rab, yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme.
  
  
 MEZMUR 73   Dürüst olanın çektiği acı      
 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!(Mt. 11, 6)
 I (1-12)
  
 Tanrı gerçekten İsrail’e *
 Yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, *
 Adımlarım az kalsın kaymıştı.
  
 Çünkü kötülerin gönencini gördükçe, *
 Küstahları kıskanıyordum.
 Onlar acı nedir bilmezler, *
 Bedenleri sağlıklı ve semizdir. ¬
  
 Başkalarının derdini bilmez, *
 Onlar gibi çile çekmezler.
 Bu yüzden gurur onların gerdanlığı, *
 Zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
  
 Şişmanlıktan gözleri dışarı fırlar, *
 İçleri kötülük kazanı gibi kaynar.
 İnsanlarla eğlenir, kötü niyetle konuşur, *
 Tepeden bakar, baskıyla tehdit ederler.
  
 Göklere karşı ağızlarını açarlar, *
 Boş sözleri yeryüzünü dolaşır.
 Bu yüzden halk onlardan yana döner, *
 Sözlerini ağzı açık dinler.
  
 Derler ki:“Tanrı nasıl bilir? *
 Bilgisi var mı Yüceler Yücesi’nin?”
 İşte böyledir kötüler, *
 Hep tasasız, sürekli varlıklarını artırırlar.
  
 1. Nak. Tanrı doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
  
 II  (13-20)
  
 Anlaşılan boş yere yüreğimi temiz tutmuşum, *
 Ellerimi yıkamışım suçsuzum diye.
 Gün boyu içim içimi yiyor, *
 Her sabah azap çekiyorum.
 “Ben de onlar gibi konuşayım” deseydim, *
 Senin çocuklarına ihanet etmiş olurdum.
 Bunu anlamak için düşündüğümde, *
 Zor geldi bana,
 Tanrı’nın Tapınağı’na girene dek; *
 O zaman anladım sonlarının ne olacağını.
 Gerçekten onları kaygan yere koyuyor, *
 Yıkıma sürüklüyorsun.
 Nasıl da bir anda yok oluyor, *
 Siliniveriyorlar dehşet içinde! ¬
 Uyanan birisi için rüya nasılsa, †
 Sen de uyanınca, ya Rab, *
 Hor göreceksin onların görüntüsünü.
  
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
  
 III  (21-28)
  
 Kalbim kırıldığında, *
 İçim acı dolduğunda,
 Akılsız ve bilgisizdim, *
 Karşında bir hayvan gibi.
  
 Yine de sürekli seninleyim, *
 Sağ elimden tutarsın beni.
 Öğütlerinle yol gösterir, *
 Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.
  
 Senden başka kimim var göklerde? *
 İstemem senden başkasını yeryüzünde.
  
 Bedenim ve yüreğim tükenebilir, †
 Ama Tanrı yüreğimde güç, *
 Bana düşen paydır sonsuza dek.
  
 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar, *
 Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.
 Ama benim için en iyisi *
 Tanrı’ya yakın olmaktır;
  
 Bütün işlerini duyurayım diye *
 Sığınak yaptım Egemen Rab’bi kendime.
  
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
  
  
 ¥  Tövbe edin ve İncil’e inanın. 
  
 ¶  Tanrı’nın krallığı yakındır. 
 
 BİRİNCİ OKUMA 
    
 Levililer Kitabından                                                                                            16, 2-28
                                       
 Büyük Kefaret günü
 Rab'bin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra Rab Musa'ya şöyle dedi: "Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki En Kutsal Yer'e  ikide bir girmesin, Antlaşma Sandığı'nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'na yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde, bulut içinde görünüyorum. Harun En Kutsal Yer'e ancak günah sunusu olarak bir boğa, yakmalık sunu olarak da bir koç sunarak girebilir. Kutsal keten mintan, keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak. İsrail topluluğu günah sunusu olarak Harun'a iki teke, yakmalık sunu olarak bir koç verecek. 
 "Harun boğayı kendisi için günah sunusu olarak sunacak. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak.
 Sonra iki tekeyi alıp Rab'bin huzuruna, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne götürecek. İkisi üzerine kura çekecek. Biri Rab için, biri Azazel için. Harun kurada Rab'be düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak. Azazel'e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak Rab'be sunacak. Onu çöle salıp Azazel'e gönderecek.  
 "Harun kendisi için günah sunusu olarak boğayı getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu günah sunusunu kendisi için kesecek. Rab'bin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurla perdenin arkasına geçecek. Orada, Rab'bin huzurunda buhuru korların üzeri-ne koyacak; buhurun dumanı Levha Sandığı'nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nı kaplayacak. Öyle ki, Harun ölmesin. Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine, doğuya doğru serpecek. Kapağın önünde yedi kez bunu yineleyecek. 
 "Bundan sonra, halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek. Kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da Bağışlanma Kapağı'nın üzerine ve önüne serpecek. Böylece En Kutsal Yer'i İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. Harun kendisi, ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için En Kutsal Yer'e girdiğinde, dışarı çıkıncaya kadar Buluşma Çadırı'nda hiç kimse bulunmayacak. Harun Rab'bin huzurunda bulunan sunağa çıkıp sunağı arındıracak, boğanın ve tekenin kanını sunağın boynuzlarına çepeçevre sürecek. Kanı parmağıyla yedi kez sunağa serpecek. Böylece sunağı İsrail halkının kirliliğinden arındırıp kutsal kılacak.
 "Harun En Kutsal Yer'i, Buluşma Çadırı'nı, sunağı arındırdıktan sonra, canlı tekeyi sunacak. İki elini tekenin başına koyacak, İsrail halkının bütün suçlarını,  isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. Teke İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak. "Sonra Harun Buluşma Çadırı'na girecek. En Kutsal Yer'e girerken giydiği keten giysileri çıkarıp orada bırakacak. Kutsal bir yerde yıkanıp ken-di giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halk için getirilen yakmalık sunuları sunacak, kendisinin ve halkın günahlarını bağışlatacak. Günah sunusunun yağını sunakta yakacak.
 "Tekeyi Azazel'e gönderen adam giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugâha girecek. Günah sunusu olarak sunulan ve kanları günahları bağışlatmak için En Kutsal Yer'e getirilen boğa ile teke ordugâhın dışına çıkarılacak. Derileri, etleri, gübreleri yakılacak. Bunları yakan kişi giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugâha girecek.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                        İbr. 9, 11. 12. 24
 ¥   Mesih, gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. * İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılış-tan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti.
 ¶  Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.
 ¥ İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olma-yan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
 Origenes, Levililer Üstüne, 
 (9, 5-10; PG 12, 515.523)
  
 Mesih’in Kahinliği bizi teskin eder. 
  
 "Bakın! Ne iyidir, ne tatlıdır hep birlikte kardeşçe yaşamak" (Mez. 132, 1). Çünkü kardeşçe birlikte yaşadıklarında Kilise'nin topluluğunda bir araya gelirler, sevgide ve tek bir istekte iyi geçinirler.
 Havarilerin vaazların başlangıçlarında bu kuralın çok hissedildiğini ve çok uygulandığını okuyoruz. Nitekim şöyle deniliyor: "İnananların topluluğu yürekte ve düşüncede birdi" (Elç. 4, 32). Gerçekten Tanrı'nın halkına tek bir Peder'de kardeş olduğunu hissetmek, tek bir Ruh'ta tek bir şey olmayı hissetmek, aynı evde uyum içinde yaşamak ve bir bedenin uzuvları olmak uygun düşüyor.
 Kardeş gibi bir arada oturmak gerçekten güzel ve tad vericidir. Peygamber, bu huzurlu sevincin örneğini bu şekilde sunuyor: "Başa serpilen değerli koku gibidir, sakal üzerine, Harun'un sakalı üzerine akan ve giysilerinin yakasına dek inen merhem gibidir" (Mez. 132, 2). Harun'un kahinlik kutsaması için kullanılan merhem çeşitli kokularla hazırlandı. Tanrı bu kutsamanın özellikle kahini için yapılmasına hoşnut kaldı ve Rabbimizin de, "arkadaşlarına yeğleyerek" (Mez. 44, 8), görünmez şekilde yağla ovulmasını istedi. Bu kut-sal yağ sürme dünyasal değildir. Krallara yapıldığı gibi kokulu yağ ile dolu bir kase ile değil, "sevinç yağıyla" (Mez. 44, 8) ovuldu. Bunun içindir ki Harun, Yasa gereğince "meshedilmiş" adını almıştır. O halde nasıl ki, bu yağ kime sürülürse sürülsün iğrenç ruhları yüreklerden kovuyorsa, aynı şekilde biz, Tanrı'ya gerçekten hoş gelen sevgi ovmasının aracılığı ile, Havari'nin deyimi ile: "Biz Mesih'in güzel kokusuyuz" (II. Ko. 2, 15). Biz uyuşmayı yayıyoruz. Nasıl ki bu merhem, ilk kahin olan Harun'da Tanrı'ya hoş geldiyse, aynı şekilde kardeşlerin birlikte yaşamaları güzel ve neşe vericidir.
 Fakat merhem baştan sakala süzülüyor ve sakal erkeklik yaşının süsüdür. Bunun içindir ki, bizim Mesih'te çocuk gibi olmamız gereklidir. Çünkü anlatıldığı kadarıyla, biz kötülükten yoksun olduğumuzdan dolayı çocuğuz; oysa akılda ve bilgelikte yetişkiniz.
 Havari tüm inançsızlara çocuk der; çünkü katı gıda alamadıkların-dan, halen süte gereksinimleri vardır ve Havari'nin dediği gibi: "Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü henüz katı yiyeceği yiyemiyorsunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz (I. Ko. 3, 2). Biz ise yetişkin olmalıyız.
  
 RESPONSORİUM                                                                                               İbr. 6, 20; 7, 3. 2. 3                                          
  
 ¥  Lekesiz Kuzu, oraya uğrumuza öncü olarak girdi O, Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek başkâhindir. * Sonsuza dek kâhin kalacaktır.
 ¶  O, Doğruluk Kralı"dır; sonra da "Şalem Kralı", yani "Esenlik Kralı"dır. ,
  ¥ Sonsuza dek kâhin kalacaktır.
  
 İncil: Yuhanna 4, 43-54
 Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi, bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler O'nu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda O'nun Yeruşalim'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine, suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana Köyü'ne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefarnahum'da hastaydı. Adam, İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti, evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için O'na yalvardı. İsa adama, "Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz" dedi. Saray memuru İsa'ya, "Efendim, çocuğum ölmeden yetiş!" dedi. İsa, "Git, oğlun yaşayacak" dedi. Adam, İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara, oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. "Dün öğle üstü saat birde ateşi düştü" dediler. Baba bunun, İsa'nın, "Oğlun yaşayacak" dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa, bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleştirdi.
  
 DUA 
 Tanrım, gizemlerinle dünyamızı yeniliyorsun, Kilisenin bu cennet nimetleri aracılığıyla gelişmesini ve hiç bir zaman bu dünyada yardımlarından eksik kalmamasını sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına sen-den dileriz. Âmin.
  
   
 
 
 Sabah Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
             
 İLAHİ 
 Toplulukla beraber,
 Ruh’un derinliğinde 
 Toplanıp yalvaralım,
 Rab’bin merhametine.
      Yargının hiddetinden,
      Ey Peder bizi koru,
      Evlatlarından silme
      Şanının görkemini.
 Ruh’unun üflemesi
 Varlığı bize verdi, ¬
 Bağınız ve halkınız
 Elinin eseriyiz.
      Suçlarımızı affet,
      Yaralarımıza bak,
      Lütfun götürsün bizi,
      Paskalya zaferine.
 Peder’e övgü ve şan,
 Oğla ve Kutsal Ruh’a,
 Ezelde olduğu gibi,
 Ebede kadar olsun. Âmin.
  
 1. Nak. Ya Rab Tanrımız, sabahleyin sevgin bizi doyurur. 
  
 MEZMUR 90 Rabbin iyiliği üstümüzdedir                     
 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. (2. Pt. 3, 8)
  
 Ya Rab, barınak oldun bize *
 Kuşaklar boyunca.
 Dağlar var olmadan, *
 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,
  
 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. †
 İnsanı toprağa döndürürsün, *
 “Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek.
  
 Çünkü senin gözünde bin yıl  †
 Geçmiş bir gün, dün gibi, *
 Bir gece nöbeti gibidir. 
  
 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, *
 Sabah biten ot misali:
 Sabah filizlenir, büyür, *
 Akşam solar, kurur.
  
 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, *
 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.
 Suçlarımızın önüne, *
 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.
  
 Gazabından kısalıyor günlerimiz, *
 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız, 
 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, *
 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;
  
 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, *
 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. ¬
 Kimbilir gazabının gücünü? *
 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.
  
 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, *
 Bilgelik kazanalım.
 Vazgeç, ya Rab! Öfken ne zamana dek sürecek? *
 Acı kullarına!
  
 Sabah bizi sevginle doyur, *
 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.
  
 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, †
 Kaç yıl çile çektirdinse, *
 O kadar sevindir bizi. 
  
 Yaptıkların kullarına, *
 Görkemin onların çocuklarına görünsün.
  
 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. †
 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. *
 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.
  
 1. Nak. Ya Rab Tanrımız, sabahleyin sevgin bizi doyurur.
  
 2. Nak. Tüm dünyadan Rab’be övgüler yükselsin. †
  
 EZGİ Yeşaya 42, 10-16 Muzaffer ve kurtarıcı Rabbe ilahi
 Rabbin  tahtının önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı.  (Va. 14, 3)
  
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, *
 Yeryüzünün son noktasına dek ona terennüm edin. 
 Denize ve denizdeki her şey, *
 Adalar  ve orada oturanlar,  onu kutlasınlar
  
 Bozkır ve bozkırdaki kentler, *
 Kedar köylerinde yaşayan halk coşsunlar. 
 Sela’da oturanlar sevinçle haykırsın, *
 Bağırsın dağların doruklarından. 
  
 Hepsi Rab’bi onurlandırsın, *
 Kıyı halkları onu övsün.
 Yiğit gibi çıkagelecek Rab, *
 Savaşçı gibi gayrete gelecek. ¬
  
 Bağırıp savaş çığlığı atacak, *
 Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
 “Uzun zamandır ses çıkarmadım, *
 Sustum, kendimi tuttum.
  
 Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi, *
 Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
 Harap edeceğim dağları, tepeleri, *
 Bütün yeşilliklerini kurutacağım.
  
 Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım. *
 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,
 Onlara kılavuz olacağım *
 Bilmedikleri yollarda, 
  
 Karanlığı önlerinde ışığa, †
 Engebeleri düzlüğe çevireceğim.  *
 Yerine getireceğim sözler bunlardır.
  
 2. Nak. Tüm dünyadan Rab’be övgüler yükselsin.  †
  
 3. Nak. Ey Tanrı’nın evinde oturanlar, Rab’bin adını övün.  
  
 MEZMUR 135, 1-12  Rabbi yüceltin, onun yaptıkları muhteşemdir.                           
 Seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. (1. Pt. 2, 9)
  
 Rab’be övgüler sunun! †
 Rab’bin adına övgüler sunun, *
 Ey Rab’bin kulları! 
  
 Ey sizler, Rab’bin Tapınağı’nda, †
 Tanrımız’ın Tapınağı’nın avlularında hizmet edenler, *
 Övgüler sunun! 
  
 Rab’be övgüler sunun, *
 Çünkü Rab iyidir. 
 Adını ilahilerle övün,  *
 Çünkü hoştur bu.
  
 Rab kendine Yakup soyunu, *
 Öz halkı olarak İsrail’i seçti.
 Biliyorum, Rab büyüktür, *
 Rab’bimiz bütün ilahlardan üstündür. ¬
  
 Rab ne isterse yapar, *
 Göklerde, yeryüzünde,
 Denizlerde, bütün derinliklerde. *
 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
  
 Yağmur için şimşek çaktırır,  *
 Ambarlarından rüzgar estirir.
 İnsanlardan hayvanlara dek *
 Mısır’da ilk-doğanları öldürdü.
  
 Ey Mısır, senin orta yerinde,  †
 Firavunla bütün görevlilerine *
 Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.
  
 Birçok ulusu bozguna uğrattı, *
 Güçlü kralları öldürdü:
 Amorlu kral Sihon’u, †
 Başan Kralı Og’u, *
 Bütün Kenan krallarını.
  
 Topraklarını mülk, *
 Evet, mülk olarak halkı İsrail’e verdi.
  
 3. Nak. Ey Tanrı’nın evinde oturanlar, Rab’bin adını övün.  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                              Özd. 3, 5-6. 11-12
 Rab'be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağ-lama. Yaptığın her işte Rab'bi an, O senin yolunu düze çıkarır. Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma, O'nun azarlamasından usanma. Çünkü Rab, oğlundan hoşnut bir baba gibi, Sevdiğini azarlar.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥  Bana akıl ver, * Yasanı yerine getirmek için.
  Bana akıl ver, * Yasanı yerine getirmek için.
 ¶  Us ve bilgelik öğret bana.* Yasanı yerine getirmek için.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
  Bana akıl ver, Yasanı yerine getirmek için.
  
 Benediktus
 Romalı yüzbaşı Rabbe yalvarıyordu: Hasta olan oğlumu iyileştirmeye gel.
  
 BENEDICTUS      Luka 1,68-79      
         Mesih Ve O’nun Habercisi
 İsrail’in Tanrısı  Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
  
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
  
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
  önünden gidecek .
 Ve O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 kurtulacaklarını bildireceksin.
  
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 merhamet doludur. 
 O’nun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
  
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 yaşayanlara ışık saçmak 
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.                      
  
 ¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin. 
                                     
 Benediktus
 Romalı yüzbaşı Rabbe yalvarıyordu: Hasta olan oğlumu iyileştirmeye gel.
  
 YAKARMALAR
 Bize bu yeni günün armağanını veren Pederimiz Tanrı’ya hamd edelim. Bugünü onun övgüsüne sunalım ve her türlü hayır işleriyle kutsayalım: Ya Rab, bilgeliğini bize bağışla.
 Ulu ve merhametli Tanrı, dua ve tövbe ruhunu bize bağışla,
 -  ve içimizde sana ve komşumuza karşı gerçek sevgiyi uyanır.
  Yeni dünyayı yaratmaya katkıda bulunmamızı sağla, 
 - böylece Mesih’in adaleti ve barışı yeryüzünde hakim olsun.
 Kainatın gerçek yüzünün asıl değerini bize keşfettir, 
 - onu senin için söylediğimiz övgü ilahisine katalım.
  Ey Rab, eğer seni fakirlerde, acı çekenlerde ve dışlanmış olanlarda tanımamışsak
 -  ve eğer kardeşlerimizde Oğluna hakaret ettiysek bizi affet.
  
  
 Göklerdeki Pederimiz,
 adın yüceltilsin,
 hükümdarlığın gelsin,
 göklerde olduğu gibi
 yeryüzünde de senin isteğin olsun.
 Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 
 bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
 sen de bağışla suçlarımızı,
 bizi günah işlemekten koru 
 ve kötülükten kurtar.
  
 DUA 
 Tanrım, gizemlerinle dünyamızı yeniliyorsun, Kilisenin bu cennet nimetleri aracılığıyla gelişmesini ve hiç bir zaman bu dünyada yardımlarından eksik kalmamasını sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 
 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 İLAHİ
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
  
 Öğlen (Hora Sesta)
  
 İLAHİ
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde;
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı;
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 Nak.  İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak. Ben diri olan Tanrı’yım, Rab diyor: Günahkârın ölümünü değil, tövbe etmesini ve yaşamasını isterim. 
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
 Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Tanrı’nın adaletidir.
  
 MEZMUR 119,137-144 XVIII (118)(Sade)
 Sen adilsin, ya Rab, *
 Hükümlerin doğrudur.
 Buyurduğun öğütler doğru *
 Ve tam güvenilirdir.
  
 Gayretim beni tüketti, *
 Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.
 Sözün çok güvenilirdir, *
 Kulun onu sever.
  
 Önemsiz ve horlanan biriyim ben, *
 Ama koşullarını unutmuyorum.
 Adaletin sonsuza dek doğrudur, *
 Yasan gerçektir.
  
 Sıkıntıya, darlığa düştüm, *
 Ama buyrukların benim zevkimdir.
 Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; *
 Bana akıl ver ki, yaşayayım.
  
 MEZMUR 88 (87)                          
  
 I  (2-8)
  
 Ya Rab, beni kurtaran Tanrı, *
 Gece gündüz sana yakarıyorum.
 Duam sana erişsin, *
 Kulak ver yakarışıma.
  
 Çünkü sıkıntıya doydum, *
 Canım ölüler diyarına yaklaştı.
 Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum. *
 Tükenmiş gibiyim;
  
 Ölüler arasına atılmış, *
 Artık anımsamadığın,
 İlginden yoksun, *
 Mezarda yatan cesetler gibiyim.
  
 Beni çukurun dibine, *
 Karanlıklara, derinliklere attın.
 Öfken üzerime çöktü, *
 Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin.
 II  (9-19)
  
 Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, *
 İğrenç kıldın beni gözlerinde.
 Kapalı kaldım, çıkamıyorum. *
 Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,
  
 Her gün sana yakarıyorum, ya Rab, *
 Ellerimi sana açıyorum.-
 Harikalarını ölülere mi göstereceksin? *
 Ölüler mi kalkıp seni övecek?
  
 Sevgin mezarda, *
 Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?
 Karanlıklarda harikaların, *
 Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?
  
 Ama ben, ya Rab, yardıma çağırıyorum seni, *
 Sabah duam sana varıyor.
 Niçin beni reddediyorsun, ya Rab, *
 Neden yüzünü benden gizliyorsun?
  
 Düşkünüm, gençliğimden beri *
 ölümle burun burunayım,
 Dehşetlerinin altında tükendim. *
 Şiddetli gazabın üzerimden geçti,
  
 Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. *
 Bütün gün su gibi kuşattılar beni,
  
 Çevremi tümüyle sardılar. †
 Eşi dostu benden uzaklaştırdın, *
 Tek dostum karanlık kaldı.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 Nak.  İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak. Ben diri olan Tanrı’yım, Rab diyor: Günahkârın ölümünü değil, tövbe etmesini ve yaşamasını isterim. 
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
 Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Tanrı’nın adaletidir.
  
 Öğleden Önce
  
 KISA OKUMA                                                                                       Bilgelik 11, 23-24
 Yine de herkese karşı sevecensin, çünkü sen her şeyi yapabilirsin, insanların sana dönmeler için günahlarını bağışlayabilirsin. Evet tüm varlıkları seviyorsun, yarattığın hiç bir şeyden tiksinmiyorsun. Çünkü her hangi bir şeyden tiksinseydin, onu yaratmazdın.
 ¥  Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat.
 ¶  Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
  
  
  
 Öğle 
 KISA OKUMA    Hezekiel 18, 23
 Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
 ¥  Bakma günahlarıma.
 ¶    Sil bütün suçlarımı.
  
  
 Öğleden Sonra
  
 KISA OKUMA    Yeşaya 58, 7-8
 Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz, ışığınız tan gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek, Rab'bin yüceliği artçınız olacak.
  
 ¥  Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur.
 ¶    Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. 
 
 
 Akşam Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 İLAHİ 
 Ey merhametli Tanrı,
 Bu tövbe devresinde
 Halkının duasını
 Kabul et şefkat ile.
 Kalplerin sırlarını
 Gerçekte tanıyan sen,
 Tüm tövbe edenlere 
 Af sevincini sağla.
 Büyüktür günahımız,  
 Ama sonsuzdur sevgin;
 Adının şerefine  
 Suçlarımızı affet. 
 Yüzünün ışığıyla  
 Aydınlat yolumuzu, 
 Yönetsin elin bizi   
 Paskalya neşesine.    
 Sevdiğin Oğlun ile  
 Kutsal Ruh’la birlikte   
 Asırlarca hükmeden,  
 Ey Peder, bizi dinle. Âmin. 
  
  
 1. Nak. Tanrımız Rabbi övelim: O’nun merhameti ebedidir.
  
 MEZMUR 136 (135)  Paskalya ilahisi   
 Rabbin yaptıklarını övgü ile anlatın. (Cassiano)
 I (1-9)
  
 Şükredin Rab’be, çünkü o iyidir, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin tanrılar Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin rabler Rab’bi’ne, *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
  
 Büyük harikalar yapan tek varlığa, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Gökleri bilgece yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Yeri sular üzerine yayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Büyük ışıklar yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Gündüze egemen olsun diye güneşi,*
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Geceye egemen olsun diye ayı †
 Ve yıldızları yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 1. Nak. Tanrımız Rabbi övelim: O’nun merhameti ebedidir.
 2. Nak: Her şeye kadir Rab! Ne büyük harikalar yaptın!  
  
 II (10-26) Kurtaran eserelri için Rabbe şükran sunalım
 Her şey Kelam aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. (Yu. 1, 3)
 Mısır’da ilk doğanları öldürene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Güçlü eli, kudretli koluyla *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i Mısır’dan çıkarana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kızıldeniz’i ikiye bölene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i ortasından geçirene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Firavunla ordusunu Kızıldeniz e dökene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Kendi halkını çölde yürütene,  *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
 Büyük  kralları vurana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Güçlü kralları öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Amorlu kral Sihon’u, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Başan Kralı Og’u öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Topraklarını mülk olarak,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kulu İsrail’e mülk verene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Bütün canlılara yiyecek verene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin Göklerin Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur.
  
 2. Nak. Her şeye kadir Rab! Ne büyük harikalar yaptın!  
 3. Nak. Şimdi Peder’in isteği tamamlanıyor: Mesih’in dünyanın merkezi olması.
  
 EZGİ Efeslilere 1, 3-10   Kurtarıcı Tanrı    
                         
 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
 Göksel yerlerde kutsamış olan,
 Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
 Tanrı’ya övgüler olsun.
  
 O kendi önünde sevgide *
 Kutsal ve kusursuz olmamız için
 Dünyanın kuruluşundan önce *
 Bizi Mesih’te seçti. ¬
  
 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca * 
 İsa Mesih aracılığıyla
 Kendisine oğullar olalım diye *
 Bizi önceden belirledi.
  
 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
 Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
  
 Tam bir bilgelik ve anlayışla †
 Üzerimize yağdırdığı *
 Lütfunun zenginliği sayesinde
  
 Mesih’in kanı aracılığıyla †
 Mesih’te kurtuluşa, *
 Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
  
 Tanrı sır olan isteğini, †
 Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
 Bize açıkladı.
  
 Zaman dolunca *
 Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
 Yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Mesih’te birleştirecek.
  
 3. Nak. Şimdi Peder’in isteği tamamlanıyor: Mesih’in dünyanın merkezi olması.
  
 KISA OKUMA                                                                         Romalılar 6, 12-13
 Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥  Adalet kurbanını sunacağım * ve yüzünün ışığını göreceğim.
 Adalet kurbanını sunacağım ve yüzünün ışığını göreceğim.
 ¶ Ya Rab, ümidimi sana bağlıyorum. Ve yüzünün ışığını göreceğim. 
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
 Adalet kurbanını sunacağım ve yüzünün ışığını göreceğim.
  
 Magnifikat
 İsa söylemişti: Oğlun yaşıyor. Baba, bildi ki tam o anda oğlunun iyileştiğini öğrenince kendisi ve bütün ailesi iman etti.
 MAGNIFICAT  Luka 1,46-55
  
 Canım Rab’bi yüceltir. 
  
 Ruhum Tanrı’da sevinir. 
 Canım Rab’bi yüceltir; *
 Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.
  
 Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. *
 İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.
  
 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. *
 O’nun adı kutsaldır.
  
 Kuşaktan kuşağa*
 kendisinden korkanlara merhamet eder. 
  
 Bileğiyle büyük işler yaptı; †
 Gururluları yüreklerindeki kuruntularla *
 darmadağın etti.
  
 Hükümdarları tahtlarından indirdi, *
 Sıradan insanları yükseltti.
  
 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, *
 Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
  
 Atalarımıza söz verdiği gibi, *
 İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
  
 Merhamet etmeyi unutmayarak *
 Kulu İsrail’in yardımına yetişti.
  
 ¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin
  
  
 Magnifikat
 İsa söylemişti: Oğlun yaşıyor. Baba, bildi ki tam o anda oğlunun iyileştiğini öğrenince kendisi ve bütün ailesi iman etti.
 YAKARMALAR
 Pederimiz Tanrı, Oğlu’nun adına toplanmış olarak kendisinden dileyeceğimiz her şeyi bize vereceğine, O’nun ağzından söz verdi. Bu söze güvenerek cemaatçe dualarımızı ona yükseltelim: Ya Rab, Kilisen’in dualarını dinle.
 Ya Rab, Musa’ya Sina Dağı’nda vermiş olduğun Yasa’yı, Oğlun Mesih İsa sayesinde mükemmelleştiren sen, 
 -   kalplerimize yazdığın yasanı tanımamızı ve onu ah-dinin antlaşması olarak muhafaza etmemizi sağla.
 Halkının rehberlerine derin çobansal gayret ilham et, 
 -   tüm cemaatte gerçek anlayış ve işbirliği ruhu ver.
 İncil’i yayanların ruhlarını ve kalplerini yenile, 
 - her yerde senin eserin için çobanlarınla birlikte çalı-şanları ve yardımcı olanları çoğalt. Senin ve insanların gözünde çocukların, yaşta, bilgelikte ve lütufta büyümelerini sağla, 
 - gençlerin ise, temiz sevgide ve başkalarına hizmet isteğinde senin sevgini keşfetmelerine yardımcı ol.
 İmanla ölmüş olan kardeşlerimizi anımsa, 
 -  onları ebedi mirasına paydaş kıl.
  
 Göklerdeki Pederimiz,
 adın yüceltilsin,
 hükümdarlığın gelsin,
 göklerde olduğu gibi
 yeryüzünde de senin isteğin olsun.
 Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 
 bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
 sen de bağışla suçlarımızı,
 bizi günah işlemekten koru 
 ve kötülükten kurtar.
  
 DUA
 Tanrı’m, gizemlerinle dünyamızı yeniliyorsun, Kilisenin bu cennet nimetleri aracılığıyla gelişmesini ve hiç bir zaman bu dünyada yardımlarından eksik kalmamasını sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına sen-den dileriz. Âmin.