ORUÇ DEVRESİ I. PAZAR

C Yılı: Luka 4, 1-13

Kutsal Ruh’la dolu olarak Şeria Irmağı’ndan dönen İsa, Ruh’un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı.

Bunun üzerine İblis O’na, “Allah’ın Oğlu’ysan, şu taşa söyle ekmek olsun” dedi. İsa, “‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz’ diye yazılmıştır” karşılığını verdi.

Sonra İblis İsa’yı yükseklere çıkararak bir anda O’na dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. O’na, “Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim” dedi.

“Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan, hepsi senin olacak.”

İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Allahın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.”

İblis O’nu Yeruşalim’e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. “Allah’ın Oğlu’ysan, kendini buradan aşağı at” dedi.

“Çünkü şöyle yazılmıştır:

‘Allah, seni korumaları için

Meleklerine buyruk verecek.’

‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye

Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'”

İsa ona şöyle karşılık verdi: “‘Allahın Rab’bi denemeyeceksin!’ diye buyrulmuştur.”

İblis, İsa’yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için O’nun yanından ayrıldı.