Oruç Devresi I. Pazartesi

RESPONSORİUM  Luk. 6, 35-36; Mat. 5, 45

¥ Düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. * Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

¶ Pederinizin merhametli olduğu gibi sizler de merhametli olun, öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız.

¥ Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzeri-ne doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.