Oruç Devresi III. Çarşamba

RESPONSORİUM 2. Kor. 6, 2. 4. 7. 5. 6

¥   Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir. Allah’ın hizmetkârları olarak

* doğruluğun silahlarıyla, Allah’ın gücünde.

¶  Uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilikte, gerçeğin ilanında. 

* Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.