ORUÇ DEVRESI III. ÇARŞAMBA

İncil: Matta 5, 17-19

“Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok

olmayacak. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak.

DUA

Ey Rab, sana iman edenleri iyi işler yaparak ve kelamını dinleyerek her tür bencillikten kurtulmuş halde hizmet etmelerini; kendilerini kardeş olarak görüp Pederimiz olan sana ortak duada birleşmelerini sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.