Oruç Devresi IV. Çarşamba

Cristo Pantocratore
Cristo Pantocratore

RESPONSORİUM        Hez. 33, 11

¥   Varlığım hakkı için diyor Egemen Rab, * ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.

¶  Dönün! Kötü yollarınızdan dönün! Niçin ölesiniz, ey İsrail halkı!

¥ Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.