Oruç Dönemi IV. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             2. Kor. 5, 15; Rom. 4. 25

¥   Evet, Mesih herkes için öldü. * Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

¶  İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

¥ Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.