Paskalya Devresi 1. Perşembe

RESPONSORİUM  Va. 7, 9

¥ Kuzuya övgü sunarak ilahi okudular: Alleluya. Kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. * Orada yeni bir ışık parlıyordu. Alleluya.

¶  Büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, elle-rinde hurma dalları vardı.

¥ Orada yeni bir ışık parlıyordu. Alleluya.