Pentekost Bayramı

RESPONSORİUM                                                                      Gal. 4, 6; 3, 26; 2. Tim. 1, 7

¥ Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Allah’ın oğullarısınız. * Oğullar olduğunuz için Allah öz Oğlu’nun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruh’unu yüreklerinize gönderdi.

¶ Çünkü Allah bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

¥ Oğullar olduğunuz için Allah öz Oğlu’nun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruh’unu yüreklerinize gönderdi.