Yeni İzmir Başpiskoposunun atanması

Papa Hazretleri, İzmir (Türkiye) Başepiskoposluğu Ruhani Reisliğini sürdürmekte olan Pek Muhterem Ekselansları Mons. Lorenzo Piretto O.P.’nin pastoral yönetim görevinden istifasını kabul etmiş bulunmaktadır.
Papa Hazretleri, halen İstanbul Büyükdere’de Conventual Cemaat Başrahibi olarak görev yapmakta olan Muhterem Peder Martin KMETEC, OFMConv’i, bugün, 8 Aralık 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Latin Katolik Başepiskoposluğu Ruhani Reisi olarak tayin ettiğini bildirmekten sevinç duyuyoruz.

ÖZGEÇMİŞ
S. E. Mons. Martin KMETEC OFM Conv. 10 Kasım 1956 tarihinde Solvenya’nın Ptuj şehrinde dünyaya geldi. Teoloji ve Felsefe üzerine kurumsal eğitimini Slovenya’da bağlı olduğu Episkoposluk Bölgesinde tamamladı. 25 Eylül 1977’de yemin ederek ruhbanlık yaşamına adım attı. 4 Ekim 1982’de sürekli yeminini etti. Ljubliana Üniversitesinde Diyalog ve Dinler üzerine uzmanlığını tamamlayarak Teoloji Doktorası aldı. Sloven dilinin yanında Türkçe, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.
29 Temmuz 1983 yılında rahip olarak atandı.
Bağlı olduğu Tarikatta çeşitli konumlarda görev aldı: Küçükler için Seminer Rektörlüğü, Lübnan’da Misyonerlik, Çeşitli manastırlarda Başrahiplik.
2014-2018 yılları arasında Kutsal Topraklar ve Doğu Bölgesi Havarisel Yöneticiliği görevini üstlendi. 2011-2020 arasında Büyükdere St. Maria Manastırında bulunmakla birlikte sadece 2018’den bu yana başrahiplik görevini sürdürmektedir