04 Ocak 2024 Perşembe

RESPONSORİUM  Yu. 1, 14. 1    

¥ Söz, insan olup aramızda yaşadı. * Onun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.

¶ Başlangıçta Söz vardı. Söz Allah’la birlikteydi ve Söz Allah’tı.

¥ Onun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.