26 Aralık Aziz Stefan Bayramı

RESPONSORİUM

 ¥ Stefanos’un göksel yaşama doğması için dün Mesih İsa doğdu; dünyaya geldi, * Stefanos’un şana gelmesi için.

¶ Kral’ımız, insan doğasını giyindi, Bakire’nin rahminden çıktı, yeryüzüne geldi,

¥ Stefanos’un şana gelmesi için.