27 Aralık İncilci Aziz Yuhanna Bayramı

RESPONSORİUM                 

¥ Akşam Yemeği sırasında, Yuhanna başını Rab’bin göğsüne yasladı. * Mutlu Havari’ye; Mesih İsa’nın gizemi açıklandı.

¶ Mesih İsa’nın delinen böğründen akan suda, İncil’in yaşam suyu vardı.

¥ Mutlu Havari’ye; Mesih İsa’nın gizemi açıklandı.