29 Aralık Cuma

Simeon and Anna Praise the infant Jesus
Arent de Gelder 1645 – 1727

RESPONSORİUM Ef. 1, 5; Rom. 8, 29       

¥ Allah, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.* Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi.

¶ Çünkü Allah önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi.

¥ Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi.