3 Mayıs Azizler Filipus ve Yakup’un Bayramı

RESPONSORİUM Ha. İşl. 4. 33-31

¥ Elçiler, Rab İsa’nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. * Allah’ın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.

¶ Hepsi Kutsal Ruh’la doldular ve Allah’ın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.

¥ Allah’ın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.