8 Aralık Meryem’in Lekesiz Doğuşu Bayramı

DUA Allah’ım, Meryem’in doğuştan Lekesiz Varoluşu aracılığıyla Oğlun’a kendisine layık bir konut hazırladın ve onu Oğlun’un gerçekleşeceği kurtuluş eseri hatırasıyla her günah lekesinden kurtardın. O’nun şefaatiyle kutsallıkla ve ruh temizliğiyle seni karşılamaya gelmemizi sağla. Allah olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.