Azize Teresa Benedetta Bayramı

RESPONSORİUM  Gal. 2. 19-20
¥ Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. * O, beni seviyor ve benim için kendini feda etti.
¶ Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, Allah  Oğlu’na imanla sürdürüyorum.
¥ O, beni seviyor ve benim için kendini feda etti.