Olağan Devre XVIII. Salı

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=en

Responsorium  Elç. İşl. 3,25; Gal. 3,8                                               ¥   Sizler peygamberlerin mirasçıları, Allah’ın İbrahim’le konuşurken,  atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız.  * İbrahim’e, “Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak” müjdesini önceden verdi.

¶  Kutsal Yazı, Allah’ın öteki ulusları* imanlarına göre aklayacağını önceden Görerek.  * İbrahim’e, “Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak” müjdesini önceden verdi.