CET Episkoposları Ad limina Apostolorum ziyaretlerini tamamladı

5-9 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye Katolik Episkoposlar Konferansı üyeleri ad limina Apostolorum, yani Havari Mezar eşiklerine ziyaret için Roma’ya gittiler.

Bu ziyaretler, episkoposların Papa’ya kendi episkoposluk bölgelerinde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdikleri ve yanıtlar aldıkları özel zamanlardır. Apostolik Anayasa Praedicate evangelium’un altını çizdiği gibi bu ziyaret, “her bir Kilise’nin, her bir Episkoposluk Konferansı’nın ve her bir Doğu hiyerarşisi Kurumlarındaki Ruhbanların, Roma episkoposu ile ilişkilerinin en yüksek anını temsil etmektedir. Aslında, Papa Hazretleri, kendisini ziyaret eden episkoposluktaki kardeşlerini kabul eder, onlarla Kiliselerin iyiliği ve episkoposların pastoral işleviyle ilgili konuları tartışır, onları iman ve ilahi sevgide onaylar ve destekler.

Ad limina ziyaretinin zirvesi 9 Şubat Cuma günü yaşandı. Aziz Petrus’un Mezarı’ndaki Efkaristiya ayini ve kişisel duanın ardından din adamları, Kutsal Papa Hazretleri Franciscus ile bir araya geldi. Görüşme büyük bir samimiyet havası içinde gerçekleşti

“Papa Franciscus ile sorunlarımızı ve umutlarımızı paylaştık” diyen episkoposlar Konferansı Başkanı Mgr. Martin Kmetec, episkoposların Papa’ya yerel kilisemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini ve Papa’nın hiçbir zaman eksik etmediği ilgi ve samimi alakadan dolayı derin minnettarlık duyduklarını ifade etti.