Oruç Devresi II. Salı

RESPONSORİUM     Gal. 2, 20

¥ Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. * Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor.

¶ Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Allah Oğlu’na imanla sürdürüyorum.

¥ Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor.