KÜL’DEN SONRA CUMA

İncil: Matta 9, 14-15
Bu arada Yahya’nın öğrencileri gelip İsa’ya, “Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin
öğrencilerin tutmuyor?” diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarındayken,
davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç
tutacaklar.