İstanbul Ermeni Katolik Cemaati Surp Vartanantas Yortusunu Kutladı

İstanbul Ermeni Katolik Cemaati “Vartanants Yortusu”nu, Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi’inde düzenlenen özel bir ayinle kutladı. Ayine; Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi Başrahibi Vartan Kazancıyan, Başrahip Abraham Fırat, Başrahip Mikail Uçar, DerHayr Haygaram Çekiç, Başdiyakon Der Hagop Minasyan, Gisasargavak Jan Acemoğlu, ve tıbirler eşlik ettiler.

Bu özel ayinde Surp Hovhan Vosgeperan Korosu Şef Zaven Agay yönetiminde ilahiler seslendirdi. Ayin sonrasında Başrahip Vartan Kazancıyan’ın isim günü de kutlandı.

“Vartanants Yortusu”
Ermenilerin  485 yılından beri kutladıkları bu yortu, Hristiyan kalabilmenin bayramıdır. Ermeniler için merhamet ve kahramanları anma ulusal bayramı olarak kutlanan bu gün; Vartan Mamikonyan önderliğindeki Ermeni ordusunun Avarayr Ovası’ında Pers Ordularıyla yaşadığı inanç ve ölüm kalım savaşının hatırlandığı yortudur. 

Dönemim güçlü Pers kralı Hazgert 2, 301 yılından beri Hristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul eden ilk Hristiyan krallığı olan Ermeni Krallığı’nı, zorla ZERDÜŞT dinine dönerek ateşe tapmaları için zorlamış ve 451 yılında, Avarayr Savaşı’nda, büyük bir direniş ve İman dolu bir dirençle karşılaşmıştır. 

Komutan Vartan Mamigonyan  451 yılında, Avarayr Savaşı’nda, dinî inancı uğruna 1036 askeriyle birlikte şehit olur. Bu savaşa askerlerden başka, din adamları, rahipler, aydınlar, akademisyenler ve bilim adamları da asker katılmışlardı. Zafer kazanan Persler buna  rağmen, Ermenilerin öleceklerini bile bile kahramanca direnişlerinden etkilenerek  Ermenileri, dini inançlarında özgür bıraktılar ve böylece Ermeniler Hristiyan dinine sadık kalmayı başarmış oldular. Bu olay iki devlet arasında bugüne kadar sürecek olan büyük bir barışa neden oldu.