Kutsal Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                Bk. Rom. 3, 23-25; Yu. 1, 29

¥ Çünkü herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla Allah’ın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. * Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.

¶ İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah Kuzusu!

¥ Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.