Kutsal Çarşamba

 Efesliler 4, 32 – 5, 2

Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Allah sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunun için, sevgili çocukları olarak Allah’ı örnek alın.  Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Allah’a sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.