Litürji Komisyonu Toplantısı

Litürji komisyonu,  S. E.  Mons. Martin KMETEC ve  S. E. Mons. Massimiliano PALİNURO başkanlığında 12 Temmuz 2023 tarihinde toplandı. Toplantı C.E.T. (Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu) Toplantı Salonunda yapıldı.  Latin Katolik Cemaati için yeniden hazırlanmakta olan Ayin Kitabı için çalışmalar P. Ricardo CAMPOS, Diyakon Burhan BULADLAR ve Vivi ÇÖLLÜ TİMİRCİ’nin düzenli çalışmaları ile devam etmektedir.

Bugüne kadar büyük kısmı tamamlanan çalışmaları gözden geçirip öneride bulunmak ve fikir alışverişi yapmak üzere Episkoposlarımız ve Litürji Komisyonu ekibine P. Antuan ILGIT, Şule ROGENBUKE ve Felicitas KIR eşlik ederek değerli görüşleriyle katkıda bulundular.