Noel Bekleyiş Devresi 1. Cumartesi

DUA

Merhametli ve yüce Allah, insanları günahın esaretinden kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek özgürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Allah olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.