NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 21 ARALIK

GUNLUK ÖVGÜ DUALARI

 

 NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ
 21 ARALIK PAZARTESİ
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
 Okumalar Övgü Duaları
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 1. Nak. Tanrı doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir. 
  
 MEZMUR 73   Dürüst olanın çektiği acı      
 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!(Mt. 11, 6)
 I (1-12)
  
 Tanrı gerçekten İsrail’e *
 Yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, *
 Adımlarım az kalsın kaymıştı.
  
 Çünkü kötülerin gönencini gördükçe, *
 Küstahları kıskanıyordum.
 Onlar acı nedir bilmezler, *
 Bedenleri sağlıklı ve semizdir. ¬
  
 Başkalarının derdini bilmez, *
 Onlar gibi çile çekmezler.
 Bu yüzden gurur onların gerdanlığı, *
 Zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
  
 Şişmanlıktan gözleri dışarı fırlar, *
 İçleri kötülük kazanı gibi kaynar.
 İnsanlarla eğlenir, kötü niyetle konuşur, *
 Tepeden bakar, baskıyla tehdit ederler.
  
 Göklere karşı ağızlarını açarlar, *
 Boş sözleri yeryüzünü dolaşır.
 Bu yüzden halk onlardan yana döner, *
 Sözlerini ağzı açık dinler.
  
 Derler ki:“Tanrı nasıl bilir? *
 Bilgisi var mı Yüceler Yücesi’nin?”
 İşte böyledir kötüler, *
 Hep tasasız, sürekli varlıklarını artırırlar.
  
 1. Nak. Tanrı doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
  
 II  (13-20)
  
 Anlaşılan boş yere yüreğimi temiz tutmuşum, *
 Ellerimi yıkamışım suçsuzum diye.
 Gün boyu içim içimi yiyor, *
 Her sabah azap çekiyorum.
 “Ben de onlar gibi konuşayım” deseydim, *
 Senin çocuklarına ihanet etmiş olurdum.
 Bunu anlamak için düşündüğümde, *
 Zor geldi bana,
 Tanrı’nın Tapınağı’na girene dek; *
 O zaman anladım sonlarının ne olacağını.
 Gerçekten onları kaygan yere koyuyor, *
 Yıkıma sürüklüyorsun.
 Nasıl da bir anda yok oluyor, *
 Siliniveriyorlar dehşet içinde! ¬
 Uyanan birisi için rüya nasılsa, †
 Sen de uyanınca, ya Rab, *
 Hor göreceksin onların görüntüsünü.
  
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
  
 III  (21-28)
  
 Kalbim kırıldığında, *
 İçim acı dolduğunda,
 Akılsız ve bilgisizdim, *
 Karşında bir hayvan gibi.
  
 Yine de sürekli seninleyim, *
 Sağ elimden tutarsın beni.
 Öğütlerinle yol gösterir, *
 Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.
  
 Senden başka kimim var göklerde? *
 İstemem senden başkasını yeryüzünde.
  
 Bedenim ve yüreğim tükenebilir, †
 Ama Tanrı yüreğimde güç, *
 Bana düşen paydır sonsuza dek.
  
 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar, *
 Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.
 Ama benim için en iyisi *
 Tanrı’ya yakın olmaktır;
  
 Bütün işlerini duyurayım diye *
 Sığınak yaptım Egemen Rab’bi kendime.
  
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
 
 ¥ Ey Rabbimiz Tanrı, bize dön.
 ¶ Yüzünü göster ve biz kurtulmuş olacağız. 
  
 BİRİNCİ OKUMA               
                                                                                               
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                48, 12-21; 49, 9b-13
  
 Yeni Çıkış
  
 "Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle: 
 Ben o’yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.
 Yeryüzünün temelini elimle attım, gökleri sağ elim gerdi. 
 Onları çağırdığımda birlikte önümde dikilirler. 
 "Toplanıp dinleyin hepiniz:
 Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi?
 Rab'bin sevdiği kişi onun Babil'e karşı tasarladığını yerine getirecek. 
 Gücünü Kildaniler'e karşı kullanacak. 
 Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, onu getirdim, görevini başaracak. 
 "Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi: 
 Başlangıçtan beri açıkça konuştum, o zamandan bu yana oradayım." 
 Egemen Rab şimdi beni ve Ruhu'nu gönderiyor. 
 Sizleri kurtaran İsrail'in Kutsalı Rab diyor ki, 
 "Yararlı olanı size öğreten, gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrı’nız Rab benim. 
 "Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz!
 O zaman esenliğiniz ırmak gibi, doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.
 Soyunuz kum gibi, torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. 
 Adları ne unutulur, ne de huzurumdan yok olurdu." 
 Babil’den çıkın, Kildaniler'den kaçın, 
 sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. 
 "Rab, kulu Yakup'un soyunu kurtardı" deyin. 
 Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler,
 onlar için sular akıttı kayadan, kayayı yardı, sular fışkırdı.
 Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. 
 Acıkmayacak, susamayacaklar, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. 
 Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek.
 Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, anayollarım yükseltilecek. 
 İşte halkım ta uzaklardan, kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinim'den gelecek." 
 Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! 
 Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek.
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                        Yşa. 49, 13; Mez. 72, 7
  
 ¥ Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, * ezilene merhamet gösterecek.
 ¶ Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişecek ve esenlik artacak.
 ¥ Ezilene merhamet gösterecek.
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Ambrosius, Luka İncil'i Üstüne Vaaz, II, 19. 22-23. 26-27
  
 Meryem’in ziyareti
  
 Melek, Meryem'e bakire olduğu halde anne olacağını açıklarken, bu gize iman etmesini bir misalle kolaylaştırmak için, ona yaşlı ve kısır bir kadının hamile kaldığını söyler. Böylece Tanrı'nın kararlaştırdığı her şeyi yapabileceği anlaşılmaktadır.
 Meryem bu sözü işitince hemen Yahuda dağlarına doğru yola koyulur. Bu ne kehanete inanmadığına, ne müjdeye güvenmediğine, ne de verilen misali kuşku ile karşıladığına işaret eder. Meryem yalnızca arzunun verdiği coşku ile bir yardımı gerçekleştirmek için, sevincinin içtenliği ile yola çıkıyordu.
 Tanrı, ruhunu doldurduğuna göre yükseklerden başka bir yere yol alması mümkün müydü? Kutsal Ruh'-un lütfu ne duraksama tanır, ne gecikme. Meryem'in gelişi ile Ruh'un mevcudiyeti kendini derhal belli eder. Çünkü Elizabet Meryem'in selamını duyduğu anda, rahmindeki çocuk oynamaya başlar ve Elizabet Kutsal Ruh'la dolar. 
 Burada kullanılan her sözcüğün ayrıntısına ve doğruluğuna dikkatinizi çekmek isterim. Meryem'in söyle-diklerini duyan ilk kişi Elizabet idi, ama lütfu ilk hisseden Yahya olur. Ana doğal düzenin gereğine uygun olarak işitir, çocuk ise giz nedeniyle ürperir. Anne Meryem'in gelişini algılar, çocuk Rabbin gelişini; kadın kadının gelişini, çocuk çocuğun gelişini. İki kadın birbirine lütuf dolu sözler söylerken, çocuklar rahimlerinde etkin olur. Tanrı'ya bağlılığın sırrını anlamaya başlarlar. Analarının da bu sırrın anlayışında ilerlemesini sağlarlar. Nihayet, gerçekleşen bir çifte mucize ile iki anne de çocuklarının verdiği ilham ile kehanette bulunurlar.
 Yahya annesinin rahminde oynadı ve annesinin mutluluğu tam oldu. Anne mutluluğa oğlundan önce erişmedi. Ancak oğul, Kutsal Ruh'un lütfu ile dolup taşın-ca, bu lütfu annesine de aktardı. Yahya mutluluktan coştu, Meryem'in ruhu da mutluluktan coştu. Yahya'-nın mutluluğu ile annesi de coştu. Meryem'e gelince, ruhu dolup taştığı için coştu denmiyor. Çünkü anlaşıl-maz Olan'ın ana rahmindeki etkinliği de anlaşılmaz. Elizabet hamile kaldıktan sonra mutluluk duyuyor. Meryem ise hamile kalmadan önce. Elizabet Meryem'e şöyle der: "Ne mutlu sana ki iman ettin!" (Luk. 1, 45).
 İşitip inanan sizlere de ne mutlu! Çünkü her inançlı ruh, Kelam'ı taşır. Ona hayat verir ve onu eserlerinde algılar.
 Meryem'in ruhu her birinizde yaşasın ve Rabbi övsün. Meryem'in ruhu her birinizde yaşasın ki, ruhunuz Tanrı'da yücelsin. Tene göre Mesih'in tek annesi varsa da, imanda herkes Mesih'i hayata kavuşturur. Çünkü Tanrı Kelamı her ruha gelir. Yeter ki, günahlardan kaçınarak saflığını korusun. 
 Böyle yaşamasını bilen her ruh, Tanrı'ya bir övgüdür. Meryem'in Rabbi övdüğü gibi, ruhu Kurtarıcısı'nın mutluluğu ile coştuğu gibi. Evet, gerçekten de Tanrı yüceltilmiş oluyor. Mezmur'un da dediği gibi: Rabbi yüceltiniz benimle birlikte (Mez. 33, 4). İnsanın dili Rabbi elbette ki, daha yüce kılamaz, ama bizim ruhumuzda yücelmiş olur. Mesih Tanrı'nın görüntüsüdür. Bu nedenle doğru yoldan gittiğimiz zaman, Tanrı'ya bağlı kaldığımız zaman, ruhumuz benzerliğinde yaratıldığı Tanrı'yı yüceltir. Netice olarak da Tanrı'yı yüceltirken, belirli bir ölçüde onun ululuğuna doğru yükselir.
  
 RESPONSORİUM                                                                               Luk. 1, 45. 46;  Mez. 66, 16
 ¥ “İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. "Meryem de şöyle dedi: * "Canım Rab'bi yüceltir.”
 ¶ Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar, benim için neler yaptığını size anlatayım. 
 ¥ Canım Rab'bi yüceltir.
  
 İncil: Luka 1, 39-45
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
   
                           Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 MEZMUR 90 Rabbin iyiliği üstümüzdedir                     
 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. (2. Pt. 3, 8)
  
 Ya Rab, barınak oldun bize *
 Kuşaklar boyunca.
 Dağlar var olmadan, *
 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,
  
 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. †
 İnsanı toprağa döndürürsün, *
 “Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek.
  
 Çünkü senin gözünde bin yıl  †
 Geçmiş bir gün, dün gibi, *
 Bir gece nöbeti gibidir. 
  
 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, *
 Sabah biten ot misali:
 Sabah filizlenir, büyür, *
 Akşam solar, kurur.
  
 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, *
 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.
 Suçlarımızın önüne, *
 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.
  
 Gazabından kısalıyor günlerimiz, *
 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız, 
 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, *
 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;
  
 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, *
 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. ¬
 Kimbilir gazabının gücünü? *
 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.
  
 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, *
 Bilgelik kazanalım.
 Vazgeç, ya Rab! Öfken ne zamana dek sürecek? *
 Acı kullarına!
  
 Sabah bizi sevginle doyur, *
 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.
  
 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, †
 Kaç yıl çile çektirdinse, *
 O kadar sevindir bizi. 
  
 Yaptıkların kullarına, *
 Görkemin onların çocuklarına görünsün.
  
 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. †
 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. *
 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 EZGİ Yeşaya 42, 10-16 Muzaffer ve kurtarıcı Rabbe ilahi
 Rabbin  tahtının önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı.  (Va. 14, 3)
  
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, *
 Yeryüzünün son noktasına dek ona terennüm edin. 
 Denize ve denizdeki her şey, *
 Adalar  ve orada oturanlar,  onu kutlasınlar
  
 Bozkır ve bozkırdaki kentler, *
 Kedar köylerinde yaşayan halk coşsunlar. 
 Sela’da oturanlar sevinçle haykırsın, *
 Bağırsın dağların doruklarından. 
  
 Hepsi Rab’bi onurlandırsın, *
 Kıyı halkları onu övsün.
 Yiğit gibi çıkagelecek Rab, *
 Savaşçı gibi gayrete gelecek. ¬
  
 Bağırıp savaş çığlığı atacak, *
 Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
 “Uzun zamandır ses çıkarmadım, *
 Sustum, kendimi tuttum.
  
 Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi, *
 Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
 Harap edeceğim dağları, tepeleri, *
 Bütün yeşilliklerini kurutacağım.
  
 Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım. *
 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,
 Onlara kılavuz olacağım *
 Bilmedikleri yollarda, 
  
 Karanlığı önlerinde ışığa, †
 Engebeleri düzlüğe çevireceğim.  *
 Yerine getireceğim sözler bunlardır.
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 MEZMUR 135, 1-12  Rabbi yüceltin, onun yaptıkları muhteşemdir.                           
 Seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. (1. Pt. 2, 9)
  
 Rab’be övgüler sunun! †
 Rab’bin adına övgüler sunun, *
 Ey Rab’bin kulları! 
  
 Ey sizler, Rab’bin Tapınağı’nda, †
 Tanrımız’ın Tapınağı’nın avlularında hizmet edenler, *
 Övgüler sunun! 
  
 Rab’be övgüler sunun, *
 Çünkü Rab iyidir. 
 Adını ilahilerle övün,  *
 Çünkü hoştur bu.
  
 Rab kendine Yakup soyunu, *
 Öz halkı olarak İsrail’i seçti.
 Biliyorum, Rab büyüktür, *
 Rab’bimiz bütün ilahlardan üstündür. ¬
  
 Rab ne isterse yapar, *
 Göklerde, yeryüzünde,
 Denizlerde, bütün derinliklerde. *
 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
  
 Yağmur için şimşek çaktırır,  *
 Ambarlarından rüzgar estirir.
 İnsanlardan hayvanlara dek *
 Mısır’da ilk-doğanları öldürdü.
  
 Ey Mısır, senin orta yerinde,  †
 Firavunla bütün görevlilerine *
 Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.
  
 Birçok ulusu bozguna uğrattı, *
 Güçlü kralları öldürdü:
 Amorlu kral Sihon’u, †
 Başan Kralı Og’u, *
 Bütün Kenan krallarını.
  
 Topraklarını mülk, *
 Evet, mülk olarak halkı İsrail’e verdi.
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 KISA OKUMA                                                                                                    Yşa. 7, 14 b - 15
 İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak * senin üzerine güneş gibi doğacak.
 ~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üzerine güneş gibi doğacak. 
 ¶ Şanı senin üzerinde görünecek. 
 ~ Senin üzerine güneş gibi doğacak.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üze-rine güneş gibi doğacak.
  
 Benedictus Nak. Artık korkmayın, çünkü beş gün sonra Rabbimiz bize geliyor.  
  
 YAKARMALAR
 Merhametiyle aramıza gelen İsa Mesih’e sevinçle sürekli duamızı sunalım: Gel Rab İsa.
 Bizim insan tabiatımızı almak üzere Peder’den gelen sen, 
 - günah nedeniyle bizde olan kötülüklerden bizi özgür kıl.
 Bir gün seçtiğin halkına tekrar şanla geleceksin, 
 - bugün de bize gel ve günahkarların senin merhametini ve sevginin şefkatini tanımasını sağla.
 Rab İsa, seni överek yüceltiyoruz, 
 - gel ve bize kurtarışını ver. 
 İman aracılığıyla bizleri ışığa götürüyorsun, 
 - işlerimizle de senin doğruluğun bilinsin.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
                                Gündüz Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                               Yşa. 2, 11-12
  
 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak. 
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                      Yşa.12, 2
 Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi.
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a   yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Dan. 9, 19
 Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir. 
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
                            Akşam Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü 
 İşte Rab geliyor, o yeryüzündeki Kralların üstünde Kral’dır. Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 MEZMUR 136 (135)  Paskalya ilahisi   
 Rabbin yaptıklarını övgü ile anlatın. (Cassiano)
 I (1-9)
  
 Şükredin Rab’be, çünkü o iyidir, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin tanrılar Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin rabler Rab’bi’ne, *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
  
 Büyük harikalar yapan tek varlığa, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Gökleri bilgece yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Yeri sular üzerine yayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Büyük ışıklar yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Gündüze egemen olsun diye güneşi,*
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Geceye egemen olsun diye ayı †
 Ve yıldızları yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü 
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan  Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 II (10-26) Kurtaran eserleri için Rabbe şükran sunalım
 Her şey Kelam aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. (Yu. 1, 3)
 Mısır’da ilk doğanları öldürene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Güçlü eli, kudretli koluyla *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i Mısır’dan çıkarana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kızıldeniz’i ikiye bölene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i ortasından geçirene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Firavunla ordusunu Kızıldeniz e dökene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Kendi halkını çölde yürütene,  *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
 Büyük  kralları vurana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Güçlü kralları öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Amorlu kral Sihon’u, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Başan Kralı Og’u öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Topraklarını mülk olarak,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kulu İsrail’e mülk verene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Bütün canlılara yiyecek verene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin Göklerin Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur.
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan  Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 EZGİ Efeslilere 1, 3-10   Kurtarıcı Tanrı    
                         
 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
 Göksel yerlerde kutsamış olan,
 Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
 Tanrı’ya övgüler olsun.
  
 O kendi önünde sevgide *
 Kutsal ve kusursuz olmamız için
 Dünyanın kuruluşundan önce *
 Bizi Mesih’te seçti. ¬
  
 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca * 
 İsa Mesih aracılığıyla
 Kendisine oğullar olalım diye *
 Bizi önceden belirledi.
  
 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
 Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
  
 Tam bir bilgelik ve anlayışla †
 Üzerimize yağdırdığı *
 Lütfunun zenginliği sayesinde
  
 Mesih’in kanı aracılığıyla †
 Mesih’te kurtuluşa, *
 Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
  
 Tanrı sır olan isteğini, †
 Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
 Bize açıkladı.
  
 Zaman dolunca *
 Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
 Yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Mesih’te birleştirecek.
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  1. Kor. 4, 5
  
 Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.
  
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
  
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Ey parıldayan şafak, sonsuz ışığın görkemi, adaletin güneşi, gel, karanlık ve ölüm  gölgesinde yaşayanların üzerinde parla.  
  
 YAKARMALAR
 Günahın karanlığından bizi kurtaran İsa Mesih’e alçakgönüllülükle dua edelim ve imanla yalvaralım: Gel Rab İsa!
 Ey Rab, yeryüzünün bütün halklarını bir araya topla,  
 - onlarla ebedi antlaşmanı kur.
 Tanrı’nın Kuzusu, dünyanın günahını kaldırmak üzere gelmiştin,  
 - bizleri tüm suçlarımızın kirinden arındır.  
 Kaybettiğimizi yerine koymaya geldin,
 - cezalandırılmayalım diye, lütfunla, tekrar gel. 
 İmanımız daima seni arıyor,   
 - gelişinde seninle sonsuz mutluluk bulalım.
 Sen ölüleri ve dirileri yargılayacaksın,  
 - ölmüş olanları, lütfunla kutsanmışlar arasına kabul et. 
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.