NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 22 ARALIK SALI

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
                       Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 1. Nak. Ya Rab, yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 
  
 MEZMUR 102      Sürgünde dua ve düşünceler                            
 Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. (2. Ko. 1,4)
  
 I (2-12)
 Ya Rab, duamı işit, *
 Yakarışım sana erişsin.
 Sıkıntılı günümde *
 Yüzünü benden gizleme,
  
 Kulak ver sesime, *
 Seslenince yanıt ver bana hemen.
 Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, *
 Kemiklerim ateş gibi yanıyor. ¬
  
 Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, *
 Ekmek yemeyi bile unuttum.
 Bir deri bir kemiğe döndüm *
 Acı acı inlemekten.
  
 Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, *
 Viranelerdeki kukumav gibiyim.
 Gözüme uyku girmiyor, *
 Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim.
  
 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, †
 Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. *
 Kızıp öfkelendiğin için 
  
 Külü ekmek gibi yiyor, *
 İçeceğime gözyaşı katıyorum. 
  
 Beni kaldırıp bir yana attın. †
 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, *
 Ot gibi sararmaktayım.
  
 1. Nak. Ya Rab, yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 
 2. Nak. Ey Rab, bu yoksul olanın duasına kulak ver. 
  
 II (13-23)
  
 Ama sen sonsuza dek tahtında oturursun, ya Rab. †
 Ünün kuşaklar boyu sürer. *
 Kalkıp Siyon’a sevecenlik göstereceksin.
  
 Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, *
 Beklenen zaman geldi.
 Kulların onun taşlarından hoşlanır, *
 Tozunu bile severler.
  
 Uluslar Rab’bin adından, *
 Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.
 Çünkü Rab Siyon’u yeniden kuracak, *
 Görkem içinde görünecek.
  
 Yoksulların duasına kulak verecek, *
 Yalvarışlarını asla hor görmeyecek. ¬
  
 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, †
 Öyle ki, henüz doğmamış insanlar *
 Rab’be övgüler sunsun.
  
 Rab yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, *
 Göklerden yeryüzünü gözetledi,
 Tutsakların iniltisini duymak, *
 Ölüm mahkumlarını kurtarmak için.
  
 Böylece halklar ve krallıklar *
 Rab’be tapınmak için toplanınca,
 O’nun adı Siyon’da, *
 Övgüsü Yeruşalim’de duyurulacak.
  
 2. Nak. Ey Rab, bu yoksul olanın duasına kulak ver. 
 3. Nak. Ya Rab, dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin ellerinin eseridir. 
  
 III  (24-29)
  
 Rab gücümü kırdı yaşam yolunda, *
 Ömrümü kısalttı.
 “Ey Tanrım, ömrümün ortasında *
 Canımı alma!” dedim.
  
 “Senin yılların kuşaklar boyu sürer! *
 “Çok önceden attın dünyanın temellerini,
 Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. *
 Onlar da yok olacak, ama sen kalıcısın.
  
 Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. *
 Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,
 Geçip gidecekler. *
 Ama sen hep aynısın,
  
 Yıllarım tükenmeyecek. †
 Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, *
 Senin önünde duracak soyları.”
  
 3. Nak. Ya Rab, dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin ellerinin eseridir. 

 ¥ Tüm uluslar, Rab’bin sözünü dinleyin.
 ¶ Yeryüzünün her yerinde onu duyurun.
  
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                                       49, 14 - 50, 1
  
 Siyon’un tekrar kuruluşu
  
 Oysa Siyon, "Rab beni terk etti, Rab beni unuttu" diyordu. 
 Ama Rab, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, 
 "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 
 Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam. 
 Bak, adını avuçlarıma kazıdım, duvarlarını gözlüyorum sürekli.
 Oğulların koşar adım geliyor, seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek. 
 Başını kaldır da çevrene bir bak: Hepsi toplanmış sana geliyor. 
 Ben Rab, varlığım hakkı için diyorum ki, 
 onların hepsi senin süsün olacak, bir gelin gibi takınacaksın onları. 
 "Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün.
 Ülken yerle bir olmuştu. 
 Ama şimdi halkına dar geleceksin, seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar. 
 Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın: 
 'Burası bize dar geliyor, yaşayacak bir yer ver bize diyecekler. 
 O zaman içinden, 'Kim doğurdu bunları bana? diyeceksin, 
 çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum. 
 Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım.
 Öyleyse bunları kim büyüttü? Yapayalnız kalmıştım, nereden çıkıp geldi bunlar?" 
 Egemen Rab diyor ki, "Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde, 
 sancağımı yükselttiğimde halklara, senin oğullarını kucaklarında getirecek, 
 kızlarını omuzlarında taşıyacaklar. 
 Krallar size babalık, prensesler sütannelik yapacak, yüzüstü yere kapanıp ayaklarının tozunu yalayacaklar. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın.
 Bana umut bağlayan utandırılmayacak." 
 Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi? 
 Zorbanın elindeki tutsak kurtulabilir mi? 
 Ama Rab diyor ki, "Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak, 
 zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak. 
 Seninle çekişenle ben çekişeceğim, senin çocuklarını ben kurtaracağım.
 Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim, 
 tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar. 
 Böylece bütün insanlar bilecek ki seni kurtaran Rab benim; 
 Kurtarıcın, Yakup'un Güç-lüsü benim." 
 Rab şöyle diyor: "Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede? 
 Hangi alacaklıma sattım sizi? 
 Suçlarınız yüzünden satıldınız, anneniz isyanlarınız yüzünden dışlandı.
  
  
 RESPONSORİUM                                                                       Yşa. 49, 15; Mez. 27, 10
  
 ¥ Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 
 * Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.
 ¶ Annemle babam beni terk etseler bile, Rab beni kabul eder. 
 ¥ Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Beda Venerabilis, Luka Üstüne Yorum’undan, 1, 46-55
  
 Magnificat
  
 "Meryem de şöyle dedi: Canım Rabbi ulular; ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar" (Luk. 1, 46). Şunu der: Rab beni öylesine büyük ve öylesine inanılmaz bir armağan ile yüceltti ki, hiçbir dil ile bunu açıklayabilmek olası değildir. Yürek ancak derinliğin-de zorlanarak anlayabilir. Bu yüzden ruhumun tüm güçleri ile bir teşekkür ilahisini söylüyorum ve yaşadığım, duyduğum ve anladığım her şeyle kendimi Tanrı’nın sonsuz yüceliğini gözlemeye veriyorum. Çünkü ruhum, kucağımın geçici bir imtiyazla üretken yapan İsa'nın yani Kurtarıcı'nın sonsuz tanrısallığı ile coşuyor.
 "Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı, onun adı kutsaldır" (Luk. 1, 49). "Canım Rabbi ulular" denildiği ilahinin başlangıcını düşünün. Gerçekten onun için Rabbin büyük işler yapmaya layık gördüğü bu ruh, uygun övgülerle yüceltilebilir. Aynı söze ve aynı kurtuluş niyetine katılanları yüreklendirebilir: "Benimle birlikte Rabbi yüceltin, hep beraber onun adını kutlayalım" (Mez. 33, 4). Tanıdığı Rabbi elinden geldiği kadar, yüceltmeyen ve adını kutsamayan, "Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacaktır" (Mat. 5, 19).
 Onun adına kutsal denilir. Çünkü özel gücünün görkemi ile her yaratığı aşıyor ve yapmış olduğu her şeyin çok ötesindedir.
 "Merhamet etmeyi unutmayarak, kulu İsrail'in yardımına yetişti" (Luk. 1, 54). Doğru olarak "kulu İsrail" diyor, yani alçakgönüllü ve itaat eden. Çünkü Hoşea'nın dediği gibi: İsrail benim uşağımdır, ben de onu sevdim" (Hoş. 11, 1). Nitekim alçakgönüllü olmaya yanaşmayan kesinlikle kurtarılamaz. Ne de Peygamberle birlikte: "İşte Tanrı benim yardımcımdır. Rab benim tek gücümdür" (Mez. 53, 6) diyemez; ya da "Kim kendini bir çocuk gibi alçaltırsa, Göklerin Egemenliğinde en büyük odur" (Mat. 16, 4).
 "Atalarımıza, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek söz verdiği gibi' (Luk. 1, 55). Burada söz konusu olan İbrahim'in bedensel değil, tinsel soyudur; yani dâhil olanlar salt bedenen üretilenler değil, ister sünnetli ister sünnetsiz, onun inancının izlerini sürerler. İbrahim de sünnetli olmadığında inandı ve böylece aklanmıştı. Kurtarıcının gelişi için İbrahim'e ve soyuna, yani söz verilenlerin çocuklarına söz verildi ve onlara: "Eğer Mesih'e aitseniz, o zaman İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız" (Gal. 3, 29) denildi.
 Buna da dikkat edilmeli ki anneler, Rabbin Annesi ve Yahya'nın annesi, çocuklarının doğumunu kehanetle öngörüyorlar. Bu da iyidir. Çünkü nasıl ki günah bir kadından başlamışsa, yararlar da bir kadından başlıyor. Nasıl ki dünya bir kadının aldatışı ile ölümü tanıdıysa, aynı şekilde yarışırcasına kehanetlerde bulunan iki kadının sayesinde yaşama kavuşsun.
  
  
 RESPONSORİUM    Lk. 1, 48-50       
  
 ¥  İşte,  bundan  böyle  bütün kuşaklar  beni mutlu sayacak. * Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
 ¶ Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. 
 ¥ Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
  
 İncil: Luka 1, 46-55
  
 DUA 
 Pederimiz Tanrı, insanlığı günahın ve ölümün ege-menliğinden kurtarması için Oğlun’u gönderen sen, Oğlun’un insan olarak aramıza gelişini kutlayan bizlerin, onun ilahi yaşamını da paylaşabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder
   
                           Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 MEZMUR 101    Tanrı’ya sadık bir kralın düşünceleri                    
 Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. (Yu. 14, 15)
 Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, *
 Seni ilahilerle öveceğim, ya Rab.
 Dürüst davranmaya özen göstereceğim, *
 Ne zaman geleceksin bana?
  
 Temiz bir yaşam süreceğim evimde, *
 Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.
 Tiksinirim döneklerin işinden, *
 Etkilemez beni.
  
 Uzak olsun benden sapıklık, *
 Tanımak istemem kötülüğü.
 Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, *
 Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana.
  
 Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, *
 Yanımda oturmalarını isterim; 
 Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. *
 Dolap çeviren evimde oturmayacak, 
  
 Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak. *
 Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek 
 Bütün haksızlıkları Rab’bin kentinden * 
 Söküp atacağım.
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın  
 kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
                                     
  
 EZGİ Daniel 3, 3, 4-6, 11-18 Ateşler içinde Azarya’nın duası             
 Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. (Ha. İşl. 3,19)
  
 Seni onurlandırır ve kutsarız, †
 Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı; *
 Adın sonsuza dek ulu olsun.
  
 Tüm yaptıklarında her zaman dürüstsün. †
 Senin sözünü dinlemedik, sana sırt çevirdik, *
 İşlediğimiz tüm günahlardan ötürü suçluyuz.
  
 Yine de kendi onurun için, *
 Aramızdaki anlaşmayı tanımamazlık etme; 
 Bizi sonsuza dek terketme. *
 Yardımını bizden esirgeme. 
  
 İbrahim’e verdiğin sözü tut, onu severdin; †
 Kulun İshak’a ve kutsal İsrail’in babası *
 Yakup’a verdiğin sözü tut.
  
 Sen onlara söz vermiştin, *
 Onlardan gelecek kuşakların
  
 Gökteki yıldızlar denli, †
 Kumsaldaki kum zerreleri kadar *
 Sayısız olacağına söz vermiştin.
  
 Ama şimdi, Rabbim, *
 Tüm uluslar arasında sayıca en az olan biziz.
 Nerede olsak, günahlarımızdan ötürü, *
 Gözden düşmüş biçimde yaşıyoruz.
  
 Şimdi ne kralımız ne peygamberlerimiz, *
 Ne de önderlerimiz var.
  
 Ateşte kurban yakmak, †
 Adak sunmak, armağan vermek, *
 Buhur yakmak için tapınağımız yok.
  
 Sana adaklar sunup †
 Bağışlamanı elde etmek için *
 Bir yerimiz yok. ¬
  
 Ama biz sana tövbe eden ruhlarımızla, †
 Övüngenlikten vazgeçip, *
 Boyun eğen nefsimizle geliyoruz.
  
 Sana yalvarıyoruz, onlar, †
 Kurban edilen koçların, öküzlerin *
 Ve binlerce semiz kuzunun yerini alsın.
  
 Tövbemizi kabul et, †
 Bugün nefsimiz sana kurban olsun *
 Ve buyruklarını canı gönülden izleyelim.
  
 Sana güvenenler, *
 Asla hayal kırıklığına uğramaz.
 Şimdi tüm yüreğimizle buyruklarına uymaya, *
 Sana tapınmaya ve dua etmeye söz veriyoruz.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın  
 kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 MEZMUR  144, 1-10     Zafer ve barış için Kralın duasu            
 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Fil. 4, 13)
  
 Ellerime vuruşmayı, †
 Parmaklarıma savaşmayı öğreten  *
 Kayam Rab’be övgüler olsun! 
  
 Odur benim vefalı dostum, kalem, *
 Kurtarıcım, kulem,
 Kalkanım, ona sığınırım; *
 Odur halkları bana boyun eğdiren!
  
 Ya Rab, insan ne ki, onu gözetesin, *
 İnsan soyu ne ki, onu düşünesin? 
 İnsan bir soluğu andırır, *
 Günleri geçici bir gölge gibidir.
  
 Ya Rab, gökleri yar, aşağıya in,  *
 Dokun dağlara, tütsünler. ¬
 Şimşek çaktır, dağıt düşmanı,  *
 Savur oklarını, şaşkına çevir onları.
  
 Yukarıdan elini uzat, kurtar beni;  *
 Çıkar derin sulardan,
 Al eloğlunun elinden. *
 Onların ağzı yalan saçar,
  
 Sağ ellerini kaldırır, *
 Yalan yere ant içerler.
 Ey Tanrı, sana yeni bir ezgi söyleyeyim, *
 Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim.
  
 Sensin kralları zafere ulaştıran, *
 Kulun Davut’u kötülük kılıcından kurtaran.
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Rom.13, 11b -12
 Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çün-kü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk gün-künden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.

 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 ¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
 ~ Bize merhamet et.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize mer hamet et.
  
 Benedictus Nak. Benedictus Nakaratı günün tarihine göre.
  
 YAKARMALAR 
 İmanla dualarımızda birleşmiş olarak ölülerin ve canlıların yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya yalvaralım: Gel, Rab İsa.
 Günahkarları kurtarmaya gelmiş olan Mesih İsa, 
 - bugün bizi kötülüğün tuzaklarından koru.
 Zamanların sonunda şanını ve kudretini gösterecek olan sen, 
 - şimdiden bizi kurtaran lütfunu bize göster.
 Kutsal Ruh’un kudreti buyruğunu yerine getirmemize yardım etsin,
 - böylece Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömertçe hizmet edelim.
 Mutlu ümidi ve şanının görünümünü beklerken,
 - bu dünyada sevgiyle ve ölçülü olarak yaşamamızı sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldi-ğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
   
 
                            Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
 MEZMUR 119, [Sade] 
 Sen adilsin, ya Rab, *
 Hükümlerin doğrudur.
 Buyurduğun öğütler doğru *
 Ve tam güvenilirdir.
  
 Gayretim beni tüketti, *
 Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.
 Sözün çok güvenilirdir, *
 Kulun onu sever. ¬
  
 Önemsiz ve horlanan biriyim ben, *
 Ama koşullarını unutmuyorum.
 Adaletin sonsuza dek doğrudur, *
 Yasan gerçektir.
  
 Sıkıntıya, darlığa düştüm, *
 Ama buyrukların benim zevkimdir.
 Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; *
 Bana akıl ver ki, yaşayayım.
  
 MEZMUR 88  Ağır hasta bir adamın duası                          
 Bu saat sizindir, karanlığın egemen olduğu saattir. (Lk. 22, 53)
 I  (2-8)
  
 Ya Rab, beni kurtaran Tanrı, *
 Gece gündüz sana yakarıyorum.
 Duam sana erişsin, *
 Kulak ver yakarışıma.
 Çünkü sıkıntıya doydum, *
 Canım ölüler diyarına yaklaştı.
 Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum. *
 Tükenmiş gibiyim;
 Ölüler arasına atılmış, *
 Artık anımsamadığın,
 İlginden yoksun, *
 Mezarda yatan cesetler gibiyim.
 Beni çukurun dibine, *
 Karanlıklara, derinliklere attın.
 Öfken üzerime çöktü, *
 Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin.
  
 II  (9-19)
  
 Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, *
 İğrenç kıldın beni gözlerinde.
 Kapalı kaldım, çıkamıyorum. *
 Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,
  
 Her gün sana yakarıyorum, ya Rab, *
 Ellerimi sana açıyorum. ¬
 Harikalarını ölülere mi göstereceksin? *
 Ölüler mi kalkıp seni övecek?
  
 Sevgin mezarda, *
 Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?
 Karanlıklarda harikaların, *
 Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?
  
 Ama ben, ya Rab, yardıma çağırıyorum seni, *
 Sabah duam sana varıyor.
 Niçin beni reddediyorsun, ya Rab, *
 Neden yüzünü benden gizliyorsun?
  
 Düşkünüm, gençliğimden beri *
 Ölümle burun burunayım,
 Dehşetlerinin altında tükendim. *
 Şiddetli gazabın üzerimden geçti,
  
 Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. *
 Bütün gün su gibi kuşattılar beni,
  
 Çevremi tümüyle sardılar. †
 Eşi dostu benden uzaklaştırdın, *
 Tek dostum karanlık kaldı.
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den 
           doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Mk. 5, 3-4a
 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek  Rab İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak. O gelince, halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rab'bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, 
           bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                     Hag. 2, 6 b. 9
 Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım. Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şeye egemen Rab.
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 
           yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                          Mal. 4, 2
 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldi-ğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
                             Akşam Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 MEZMUR 137, 1-6      Babil ırmakları kıyısında         
 Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.
  (2. Ko. 5, 6.7)
 Babil ırmakları kıyısında oturup * 
 Siyon’u andıkça ağladık;
 Çevredeki kavaklara * 
 Lirlerimizi astık.
  
 Çünkü orada bizi tutsak edenler †
 Bizden ezgiler, *
 Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor,
  
 “Siyon ezgilerinden birini *
 Okuyun bize!” diyorlardı. 
 Nasıl okuyabiliriz Rab’bin ezgisini *
 El toprağında?
  
 Ey Yeruşalim, seni unutursam, *
 Sağ elim kurusun.
  
 Seni anmazsam, †
 Yeruşalim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, *
 Dilim damağıma yapışsın!
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
                                                
  
 MEZMUR 138    Şükran ilahisi                                               
 Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. (Va. 21, 24)
 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya Rab, *
 Melekler önünde seni ilahilerle överim.
  
 Kutsal tapınağına doğru eğilir, †
 Adına şükrederim. *
 Sevgin, sadakatin için. 
  
 Çünkü adını ve sözünü *
 Her şeyden üstün tuttun.
 Seslendiğim gün bana yanıt verdin, *
 İçime güç koydun, beni yüreklendirdin. ¬
  
 Şükretsin sana, ya Rab, †
 Yeryüzü krallarının tümü, *
 Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.
  
 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya Rab, *
 Çünkü çok yücesin.
 Rab yüksekse de, *
 Alçakgönüllüleri gözetir,
  
 Küstahları uzaktan tanır. *
 Sıkıntıya düşersem, canımı korur, 
 Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, *
 Sağ elin beni kurtarır.
  
 Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. †
 Sevgin sonsuzdur, ya Rab, *
 Elinin eserini bırakma!
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
             
                         
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 EZGİ  Vahiy 4, 11; 5, 9, 10, 12    Kurtulanların ilahisi
  
 Rab’bimiz ve Tanrımız! *
 Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
 Çünkü her şeyi sen yarattın; *
 Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.
  
 Tomarı almaya, *
 Mühürlerini açmaya layıksın!
 Çünkü boğazlandın *
 Ve kanınla her oymaktan, her dilden,
  
 Her halktan, her ulustan *
 İnsanları Tanrı’ya satın aldın.
  
 Onları Tanrımız’ın hizmetinde †
 Bir krallık haline getirdin, *
 Kahinler yaptın. ¬
  
 Dünya üzerinde *
 Egemenlik sürecekler.
 Boğazlanmış Kuzu *
 Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,
  
 Saygıyı, yüceliği, övgüyü *
 Almaya layıktır.
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!

 KISA OKUMA                                                                                                              Yak.5, 7-8. 9b
  
 Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı *  bizi kurtarmaya gel. 
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Tüm memleketlerde beklenen ulusların Kralı, tüm insanlığı birleştiren köşe taşı, 
                                 gel ve topraktan yarattığın insanı kurtar. 
  
 YAKARMALAR
 Bizim uğrumuza kendini alçaltan Rabbimiz Mesih İsa’ya sevinçle seslenelim: Gel Rab İsa!
 Gelişinle dünyayı günahtan kurtaran sen, 
 • bedenimizi ve ruhlarımızı günahtan temizle. 
 Beden alışının gizemiyle, bizleri kendi kardeşlerin yapan sen,
 • senden uzaklaşmamıza izin verme.
 Sertlikle yargılama, 
 • çünkü bizi çok büyük bir kefaretle kurtardın.
 Senin iyiliğin ve kutsal zenginliğin olmadan hiç bir çağ,  
 • bizleri senin görkeminin tacına erişmemizi sağlayamaz. 
 Ölmüş olanların ruhlarını sana sunuyoruz Rab,
 • dünyada ölmüş olanlar, sende sonsuz yaşam bulsunlar.  
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Pederimiz Tanrı, insanlığı günahın ve ölümün ege-menliğinden kurtarması için Oğlun’u gönderen sen, Oğlun’un insan olarak aramıza gelişini kutlayan bizlerin, onun ilahi yaşamını da paylaşabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.