Olağan Devre II. Çarşamba

RESPONSORİUM Bk. 1. Yu. 4, 10.16; Yşa 63,8.9

¥   Allah’ı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi.  * Allah’ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık.

¶  Allah’ın kendisi bizim kurtarıcımız oldu; o bizi sevgisiyle kurtardı.  * Allah’ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık.