Olağan Devre II. Cuma

RESPONSORİUM  Yu. 3, 16; 1. Yu. 4, 10                                           

¥   Allah  dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. * Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun

¶  Allah’ı  biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi * Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.