Olağan Devre III. Salı

RESPONSORİUM 1. Pet.2,9.10; Yas. 7,6–8                                       

¥   Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Allah’ın öz halkısınız. Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Allah’ın halkısınız. * Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

¶  Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır’dan çıkardı; köle olduğunuz ülkeden,

sizi kurtardı.  * Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.