Olağan Devre IV. Çarşamba

RESPONSORİUM    Bkz.   1. Sel. 5, 9; Kol.1, 13                                            

¥  Çünkü Allah  bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. * Biz O’nda yaşayalım diye O bizler için öldü.

¶  O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı * Biz O’nda yaşayalım diye O bizler için öldü.