Olağan Devre IV. Perşembe

RESPONSORİUM   Bkz.  1. Kor. 1, 18.23                                           

¥  Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.