Olağan Devre VIII. Cuma

RESPONSORİUM  Bkz. Ey. 12,13.14; 23,13

¥   Bilgelik ve güç Allah’a özgüdür, O’ndadır öğüt ve akıl. *O’nun yıktığı onarılamaz, O’nun hapsettiği kişi özgür olamaz.

¶  O bir kez karar verirse, kimse fikrini değiştiremez, neye karar verdiyse, onu yapar. * O’nun yıktığı onarılamaz, O’nun hapsettiği kişi özgür olamaz.