Olağan Devre VIII. Perşembe

RESPONSORİUM Bkz. Rom. 13,8.10; Gal. 5,14                                                 

¥  Başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. * Onun için Allah’ın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım

¶  Yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım * Onun için Allah’ın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.