Olağan Devre VIII. Cumartesi

John the Baptist Announcing the Messiah (Mosaic in Cappella Palatina di Palermo, located in Palermo, Italy; Unknown, mid 12th century)

RESPONSORİUM   Bkz. İbr. 12,1.2; 2. Kor. 6,4-5                                                                                             

¥   Çölde yürüdüğünüz zaman süresince, Rab yaptığınız her işi kutsadı ve attığınız her adımı gözetti,  * Rabbiniz Allah sizinle beraberdi, hiçbir ihtiyacınız unutulmadı.

¶  Bir baba oğullarını eğitir gibi, Allah’ımız Rab sizleri terbiye etti, *  Rabbiniz Allah sizinle beraberdi, hiçbir ihtiyacınız unutulmadı.