Olağan Devre XIII. Salı

Jesus lulls a storm - Mark 4:35-41 (Cameroon, 1973)

RESPONSORİUM                                                                                Fil. 2,2.3-4; 1. Se.5,14.15                                     ¥ Böylece Mesih’ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh’la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede,

Sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın* Yalnız kendi yararınızı değil, başkalarının yararını da gözetin.

¶  Yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. * Yalnız kendi yararınızı değil, başkalarının yararını da gözetin.